Referat af bestyrelsesmøde den 23. maj 2017

23.05.2017
Referat bestyrelsesmøde Alternativet Thy-Mors

Deltagere
Fra bestyrelsen:
Aase Stjerne Hansen, Joachim P. Kjeldsen, Jette Jacob Sørensen
Derudover medlemmerne:
Gustav Sørensen, Flemming Nielsen,

Dagsorden

 1. Godkendelse af referat af sidste møde (11. april)
 2. Siden sidst
 3. Medlemsmøde den 1. juni
 4. Årsmøde den 7. juni – har vi vedtægtsændringer?
 5. Udarbejdelse af valgprogram
 6. Strategi for valgkampe
  i. Indkøb af plancher
  ii. Lån/leje af bil, campingbus el. lignende til kampagnen
  iii. PR
  iv. Deltagelse i diverse valgmøder
 7. Økonomi
 8. Evt.

 1. Ingen kommentarer

 2. Siden sidst:

 • Gustav Naturmødet. Godt flow – styr på det.
 • Joachim orienterede om Topmødet i Thy, temamøder og proces omkring Kommuneplan
 • Aase refererede fra sidste kommunalbestyrelsesmøde. Vindmølleplan. Frikommune på psykiatriområdet.
 1. medlemsmøde den 1. juni
 • Joachim orienterede om proces mv, for medlemsmødet.
 • Invitation til Nordjyske kommunekredse – Gustav får mailadresser fra Bente og sender dem invitation.
 • Joachim inviterer lærere
 • Joachim beder Jens Kristian om at lave spilleplade
 • Joachim beder David om at tale med Aslak om drikkevarer/kage til mødet 1. juni.
 1. Årsmøde den 7. juni – vedtægtsændringer?
 • Ifht. til diverse valg. Gustav træder ud som revisor, men stiller op bestyrelsen. Kandidater kan stadig være menigt medlem af bestyrelsen frem til, man eventuelt bliver valgt til kommunalbest./regionsråd/Folketing.
 • Jette, David og Eskild er på valg.
 • Vælg prioritering af rækkefølgen på navne på stemmelisten/spidskandidat. To afstemninger. En om spidskandidaten og en afstemning om de tre resterende pladser bagefter.
 • Det besluttes kun at lave spidskandidat-afstemning på årsmødet og så lave prioriteringsafstemningen i begyndelsen af september.
 • Aase finder lokale til årsmødet den 7. juni.
 • Aase sender invitation til medlemmer med dagsorden for årsmødet. Husk pkt. om valg af spidskandidat.
 1. Udarbejdelse af valgprogram
 • Joachim samler op efter POLA og skriver forslag derfra ind i programmet i relation til det børne-/familie og socialpolitiske område.
 • Joachim præsenterer det foreløbige program på årsmødet
 • Aase skriver videre på innovationskapitlet – navnlig omkring at trække iværksætterånd/kultur/læring ind på uddannelser.
 • Diskussion om strategisk samarbejde mellem kommunale skoler/uddannelser og de statslige uddannelsesinstitutioner i kommunen.
 • Udvekslingsordning af folkeskoleelever – børn fra Thy bytte uge med børn fra Amager.
 1. Strategi for valgkamp
  i. Diverse materialer/merchandise – Aase undersøger priser på plakater hos Shåppen
  ii. Bil mv. – tages på næste møde
  iii. PR – Kandidater mødes inden sommerferien og lægger plan/strategi – arb.fordeling.
  iv. Deltagelse i diverse møder
 • Møde med lærerne den 6. juni kl. 17.00 – Skolegade, kontorbygning.
 • Møde med Socialdemokratiet den 14. juni kl. 19.00 – FOA-huset Sydhavnen.
  1. oktober. Kl. 19-21 vælgermøde i Klitmøller
 • Den 8. november – vælgermøde i Vesløs
  1. juni – kandidatinfomøde på Kommunen kl. 19.00
 1. Økonomi – Gustav snakker med Ove ifht. revision.
 2. Evt. intet at bemærke.

Flemmings mail. flnielsen@mail.tele.dk