Referat af bestyrelsesmøde den 15. januar 2019

Alternativet Assens

Referat af bestyrelsesmøde den 15. januar 2019

Tilstede: Andreas, Michael, Anders og Ole

  1. Anders Bech fortæller om Erhvervspark Assens

Vi fik en rundvisning i de spændende lokaler (tidl. Interacoustics), hvor der allerede nu er en del større og mindre firmaer.

  1. Siden sidst – forpersonen.

Andreas er blevet inviteret til Folkemøde om sundhed 19/1 og deltager primært for at lytte. Michael nævnte Alternativets ”kultur på recept” som et muligt indspil.

  1. Siden sidst – fra den øvrige bestyrelse

Der var ikke noget af lokal relevans.

  1. Opfølgning på sidste møde

Der blev rykket for referat – det lægges på i løbet af ugen.

  1. Hvad forventer vi, der skal bruges på politisk arbejde i 2019

Vi søger om det fulde beløb (2871,-) i partistøtte til informationsmaterialer.

  1. Er vi klar til Folketingsvalget?

Ikke for alvor. Vi diskuterede mulige medlemsarrangementer, som både kunne styrke internt og gøre os synlige eksternt, men vi fandt ikke på noget.
Michael tæller det præcise antal plakater op, som vi har stående.

  1. Årsmødet i marts

Det bliver onsdag den 20. marts. Vi starter med at spise sammen kl 18 – evt. et anti-madspildsmåltid ved Camilla Sejerø – og så begynder selve mødet kl. 19.

  1. Arbejdet med Kulturbanen

Det ligger lidt stille for tiden, men der holdt nogle møder i februar.

  1. Eventuelt og næste møde

Der vil komme en artikel i lokalavisen om Anders’ samarbejde med Charlotte og den socialøkonomiske virksomhed.
Næste møde er årsmødet.

Ref: Ole