Referat af bestyrelsesmøde den 15. august 2017

Referat af bestyrelsesmøde i Alternativet Thy-Mors, Plantagehuset, tirsdag den 15. august 2017.

Deltagere:
Bestyrelse og suppleanter: Aase, Joachim, Christian, Anni, Gustav, Jette
Øvrige medlemmer: Stine, Anette Helm Petersen, Flemming


 1. godkendelse af referat fra årsmøde den 27. juni – referat godkendt og vedtægtsændringer underskrevet .
 2. Konstituering af ny bestyrelse
  A) Forperson, næstforperson, kasserer, medlemskontaktperson, kandidatkoordinator, valgkampskoordinator, eventkoordinator.
  Aase fortsætter som forperson, Joachim fortsætter som næstforperson. Medlemskontaktpersoner: Christian Nereus og Anni Margon. Ove fortsætter som kasserer.

Aase er valgkampskoordinator med Christian Nereus som backup ifht. teknik. Aase, Christian, Anni, Flemming og Jette tager fat i medlemmerne og prøver at nedsætte en arbejdsgruppe/fordele arbejdsopgaver omkring valgkampskoordinering. Anette Helm Petersen vil også gerne deltage.

 1. Opstillingsmøde den 5. september til kommunalvalget og regionsrådet
 • Opstillingsgrundlag fra Flemming Nielsen. Er sendt til bestyrelsen. Bestyrelsen opfordrer Flemming til at gå videre til opstillingsmødet.
  Flemmings mærkesager ligger indenfor det socialpolitiske område. Bred diskussion om specialtilbud, om det hører bedst hjemme i kommunen eller i regionerne. Enighed om, at vi skal have klarhed omkring økonomien i det.
 • Opstillingsgrundlag fra Annette Helm Petersen. ahelmpetersen@gmail.com
  Præsenterede sig selv. Vil gerne arbejde for mere vedvarende energi. Flyttede til pga. det, kender Jane fra Nordisk folkecenter for vedvarende energi. Ikke kun vindmøller, men også andre kilder. Optaget af affaldshåndtering. Modstander af heldagsskolen. Annette udformer skriftligt opstillingsgrundlag snarest, som bestyrelsen skriftligt kan indstille til opstillingsmødet ud fra.

Aase udsender opstillingsgrundlag og invitation til medlemmer til opstillingsmøde.

 • Det aftales, at vi holder et kandidatmøde i forlængelse af opstillingsmødet den 5. september.
 1. strategi for valgkampagne
  a. Indløb af plancher, trøjer, andet materiale
  Aase har fået tilbud på diverse materiale inkl. valgplakater. Aase undersøger med en frivillig fotograf. Evt. Mette Johnsen el. andet medlem fra Mors, der har meldt sig på banen.
  b. PR virksomhed – strategi afventer færdiggørelse af valgprogram
  c. Deltagelse i valgmøder – Valkampskoordinatorgruppen samler en liste over møder og prioriterer vores deltagelse.
  d. Debatarrangementer/møder
 • Hos 3F Thy-Mors Tirsdag den 22. august kl. 16.30 (ikke vigtigt)
 • Den 6. september. Soc dem, SF og Enhedslisten. Gustav og Joachim deltager. (Sender skriftligt fem forslag til politikområder, vi kan blive enige med de andre partier om).
 • Aase deltager i Demokrati i Thy-møder.
 • Den 14./11. Nordjyske – vælgermøde.
 • Det frie foreningsliv 4. september i Aarhus og 11. september i Aalborg
 • Vælgermøde den 24. oktober Klitmøller. Der sendes temaer senere. Borgerforeningen som arrangør.
 • Samme dag DI’s tourbus
 • Onsdag den 8. november – lokalt vælgermøde på Vesløs Skole.
 • Stormøde Nordjyllands storkreds den 10. september.

Det aftales, at valgkampskoordineringsgruppen holder et indledende planlægningsmøde tirsdag den 22. august kl. 16.00, Højstrupvej nr. 29.

e. Valgprogram.

 • Gustav skriver på fjerde sektor/samskabelse
 • Flemming/Stinne skrive på Borgerombudsmand og barnets tarv.
 • Joachim skriver på borgerinddragende naturpleje.
 • Christian skriver på iværksætterforslag.
  DEADLINE: den 31. august (sendes til Joachim)
  Joachim sender links til Gustav, Anette mfl.
  Stinneholt@mail.dk
 1. økonomi
  Ove laver mobile pay – Aase lægger på facebook, at man kan donere penge.
 2. Uffe Tour
  Joachim orienterede om foreløbigt program. Vi afventer endelig melding fra København ifht. hvor længe vi kan disponere over Uffe.
 3. Kommende møder
 4. september - opstillingsmøde
 5. september - bestyrelsesmøde
 6. Eventuelt