Referat af bestyrelsesmøde den 13. august 2018

Alternativet Assens

REFERAT
Bestyrelsesmøde mandag den 13. august 2018 hos Jørgen Strøtvedt Nielsen
Til stede: Ole, Michael, Anders, Andreas og Jørgen

Dagsorden

 1. Siden sidst – forpersonen
  Stine og Pavia vil gerne mødes med os. Pavia nok mest vedr. EP valget der vil blive afholdt sidst i uge 21 2019.

 2. Siden sidst – fra den øvrige bestyrelse

 3. september er der Vision 2030 Borgermøde i Assens. Ole, Michael og Andreas deltager.
  Anders melder at der er knap 4.000,- i kassen.

 4. Opfølgning på sidste møde
  Så vidt vi kan vurdere, opfylder vores Facebook side GDPR betingelserne. Siger Ole.

 5. Årsmøde i september
  Mulighedernes Hus i Glamsberg, onsdag 19. september, kl. 18. Michael laver Chili sin Carne.
  Anders skriver indkaldelsen, som Michael publicerer på de rette FB, Dialog osv. sider.
  Dagsorden vil indeholde punktet: årsmøde flyttes til marts (aht. regnskab og budget især). De nye vedtægter vedhæftes som bilag.
  Stine Bardeleben Helles inviteres som gæst.

 6. Evaluering af kaffeklubmødet den 21. juni
  Da der ingen menige medlemmer kom, var det en fiasko. Har Anders vel ret i. Stine var dog både inspirerende og motiverende at snakke med. Vi skal arbejde videre med ideen om et møde med landmænd, øko som konventionel.

 7. Michael har fået skrevet de ”tvungne” vedtægtsændringerne fra Landsmødet ind samt lavet redaktionelle ændringer, så vores lokale vedtægter er opdateret. Det hele skal godkendes af bestyrelsen. Bilag medsendes.
  Godkendt

 8. Hvor langt er vi kommet med kulturbanen? Hvad med vores æbletur event?
  Æbleturen kan afvikles 30. september eller 6. oktober. Vi kan starte i Glamsbjerg og/eller Tommerup, cykle til Nårup, holde politisk værksted 1-2 timer, og cykle tilbage igen. Turen hver vej tager ca. 30 hhv. 45 min. Mødet/værkstedet holdes på Galaksen i Nårup med lidt mad udenfor eller indenfor afhængigt af vejret. Her og evt. undervejs er boder fra det lokale erhverv- og kulturliv. Oplæg ved Udvikling Assens, Lilleskov Teglværk m.fl og muligvis Stine Helles

Kristine Lyngbo fra Udvikling Assens er positivt indstillet. Ole snakker videre med hende. Vi har også talt med Teglværket.

 1. Opfølgning på Anders` skriv ”Er det nytænkning at sable ned”.
  Sparekataloget sendes til avisen med ”Alternativet Assens” som underskriver.

 2. Tovholder til valgkamp. Se mail fra 2. august
  Punktet er sat i udvalg.

 3. Eventuelt og næste møde
  Michael foreslår at få sat noget tekst på Å-bordet. Alternativets dogmer og værdier. Andreas vil spørge sin hustru.

Næste møde vil være med ny bestyrelse.

Referent: Jørgen