Referat af bestyrelsesmøde den 12.3.2018

Alternativet Assens

Referat: Bestyrelsesmøde den 12. marts 2018 kl. 19.00 til ca. kl. 21.00 hos Anders Gertz Bech, Snaven 12, 5631 Ebberup. Alle medlemmer er velkomne.

Til stede: Michael, Andreas, Anders, Eva og Jørgen

Dagsorden

 1. Siden sidst – forpersonen.
  Andreas vil gerne have Kaffeklubberne ud af Odense, og f.eks. til Glamsbjerg. Det synes vi andre er en god ide.
 2. Siden sidst – fra den øvrige bestyrelse.
  Kasserer Anders er glad. Kr. 2.871,- er kommet ind fra kommunen. Regnskabet er revideret og godkendt af Eva.
  Anders har forsøgt at komme igennem til vores hjemmeside-administrator Noah. Dog uden det store held. Projektet synes dødt.
  Eva vil gerne ud af bestyrelsen. Så vi må spørge supleanterne, hvem har lyst til at erstatte hende.
 3. Opfølgning på sidste møde.
  Ølprojektet skrider fremad, men logistikken er for stor en opgave for lokalafdelingen. Projektet videregives til partiet.
  Vi skal søge samarbejde med de andre partier. KULTURBANEN kunne være en god start.
 4. Evaluering af præsentationsmødet for kandidataspiranter i Mulighedernes Hus den 10. marts.
  Stor tilfredshed hele vejen rundt, også fra gæsterne. Eva synes det var rart at vende tingene med ligesindede. Jørgen kunne godt tænke sig modsatte meninger også var repræsenteret.
 5. Realisering af konkrete forslag i byrådet (Anders Bech). Udsat punkt fra sidste møde.
  Anders har begået et godt stykke arbejde. Vi satser på tre områder: Ressourceforløb, Kulturbanen og Rehabilitering. Michael er tovholder på de to første, Anders på det sidste.
  Til næste møde skal vi alle have læst partiets 2030 Vision (?).
 6. Arrangement for vores medlemmer.
  Medlemmerne skal inviteres og engageres. Brunchen blev ikke til noget i første omgang. Nu prøver vi med Kaffeklubberne. Andreas er tovholder.
 7. Eventuelt og næste møde.
  Eva efterspørger aktivitet ved nyt medlem. Hvem er de? Hvor bor de?
  Næste møde: 24. april kl. 19.00 hos Michael Plauborg, Markgyden 6, Bæring 5610. 60493488