Referat af bestyrelsesmøde den 11. april 2017

11.04.2017
Referat af bestyrelsesmøde Alternativet Thy-Mors

Deltagere:
Aase Stjerne Hansen, Joachim P. Kjeldsen, David Jessen, Jens Christian Overgaard, Anette Bjørndahl.

Derudover deltog medlemmer:
Gustav Sieg Sørensen, Jens Ole Hald, Anni Margon og Ane Liebing (Storkreds Østjylland).

Dagsorden:

 1. Siden sidst

 2. Udarbejdelse af valgprogram

 3. Strategi for valgkampagne
  i. Indkøb af plancher, trøjer og andet materiale
  ii. Lån/leje af bil, campingbus eller lignende til valgkampagnen
  iii. Deltagelse i valgmøder. Onsdag den 8.november kl 19 er vi inviteret til lokalt
  vælgermøde på Vesløs skole af Ernst
  Breum

 4. Planlægning af medlemsmøde den 11.maj
  i. Hvem gør hvad.?

 5. Vigtige datoer.

 6. Evt.

Ref. Joachim


 1. siden sidst.
 • Aase med til Landsbygruppe årsmøde i Sjørring. Arbejder med at udvikle landsbyer. Første konference. Lars fra Elsk gode inputs om iværksætteri i Thy. Godt at unge tager ud og kommer hjem. Langsigtet mål at deres møde skal udvikle sig til et møde i stil med Kulturmødet på Mors og folkemødet på Bornholm. Landsbyklynger var nøgleord. Samarbejde med dem oplagt.

 • Gustav. Kort status på arbejdet i landsdækkende sundhedsudvalg. Gustav er i øvrigt valgt som en af fire opstillede kandidater til regionsrådsvalget.

 • Jens Ole Hald. Solgt hus i Hanstholm. Næsten købt hus i Thisted. Tættere på arbejde – spare en dieselbil. Ikke længere kandidat fra Hanstholm.

 • David – ifht. affald. Talt med kraftvarme. Ville gerne se tre fraktioner. Brandbart, organisk og alt det andet.

 • Joachim. Orientering om valgforbundsmøde med EL og SF den 27. marts. Referat rundsendt. Hvor partierne underskrev aftale om teknisk valgforbund.

 1. Udarbejdelse af valgprogram.
 • Joachim skitserede en tidsplan med færdiggørelse af program inden sommerferien, men med offentliggørelse efter sommerferien. Bred diskussion om, hvor mange skribenter, der skal ind over.

 • Godt at lægge en overordnet vision ud noget før det andet – og på den måde være med til at rekruttere inden kommunalvalg. Fx inden sommerferien.

 • Lidt diskussion om øvrig timing ifht. øvrige pressehistorier fra nu og frem til sommer. POLA og vores eget Årsmøde er aktuelle nyhedskroge for historier.

 • Aase har teten ifht. at formulere konkrete forslag under punkt 2 i programmet (Innovativt Thy). Evt. noget omkring et innovationscenter.

 • Snak om evt. at invitere lokale iværksættere til et møde/fokusgruppe omkring kvalificering af innovations/iværksætteri. Rasmus Johnsen, medlem af Alternativet, og ildsjæl i Klitmøller, nævnt som ressourceperson. David snakker med ham om evt. at ghostwrite på det punkt i programmet.

 • Ifht. 60 pct. øko i offt. Bespis. Lokale råvarer bør prioriteres højt. Det diskuteredes, om vi skal forsøge at løfte en landspolitisk sag ifht. større indkøbsfrihed ifht. lokale varer. Ingen konklusioner draget.

 • Gustav inputs til sociale del af valgprogrammet. People – mennesker og folk. Annie. Thy og Hannæs. Husk Hannæs. Kom Hannæsborgerne i møde. Brug deres frustration over at være glemt til noget positivt ved ikke at glemme dem. ’Et bæredygtigt Thy & Hannæs’. Brug eksempler fra Hannæs, Sydthy, Bedsted osv.

 • Green Team. Hvad med den gamle ”Grønne tråd”? Bred enighed om, at den er mere eller mindre død. Der er ikke blevet fulgt op på initiativet. Mangel på penge, mangel på interesse. Otte Lægaard var tovholder på det hans netværk kan eventuelt trækkes på i forbindelse med Green Team.

 • Diskussion om vinkling/balance i formuleringer, så italesætter både fordele og ulemper/udfordringer i Thy.

 • Vi skal være obs. på, at vi ikke vil afløse en detailstyring med en anden. (ift. Krav om lokale varer).

 • Ane: Noget omkring bevægelsen Alternativet. bevægelsesaktiviteter. Tilflytterforening fx. Inputs fra flere deltagere om, at noget i den stil sker. Men også enighed om, at vi skal ud at gå nogle af skridtene selv.

 • De frivillige kræfter. Fjerde sektor.

 • Mindre stat mere samfund.

 • Skrive fjerde sektor ind i valgprogrammet under det sociale område og give eksempler på aktiviteter/initiativer lokalt. Landsbyklynger, netværk.

 • Idé om kvantificering af frivillige timer. Evt. bare italesætte som, at det er rigtig meget værd.

 • Færre frivillige hænder. Folkeskolelærer, som før havde tid, og som ikke længere har det.

Husk fjerde sektor som en del af emnerne/oplæg til næste POLA.

Ane tilbyder sig som ekstern læser på valgprogrammet.

Efter POLA den 11. maj bruger vi 10 minutter på at fordele opgaver ifht, at skrive konklusioner/forslag fra POLA ind i valgprogram. Deadline aftales samtidig. Næste bestyrelsesmøde den 23. maj gør vi status.

 1. Strategi for valgkampagne.

Davids elbil med grøn skråstreg på som kampagnebil.

 • Aase: Forestiller mig, at vi kører rundt i Thy.

 • Snak om at stille sig op på gaden fx ved Torvedag. Evt. skal det aftales med handelsstandsforeningen. Kan også spørge forretningerne direkte, om man må stå foran deres butik.

 • Åben for at lave nogle helt alternative gags ifht. valgkamp. David puster gerne ild.

 • Aase: Jeg render altså ikke rundt i grønne skørter.

 • Kunne lave øko-gadekøkken fx

 • Ane: Under folketingsvalget lavede politiske homeparties. Max 15 personer invitér folk hjem til middag og så kommer kandidat fra Alternativet og diskuterer politik.

 • Kondicykel-ladestation – debatcykel som kan lade elbilen. Jens Ole undersøger, hvad det vil kræve af teknik.

 • Invitere de politiske partier til konkurrence om at lave strøm for Thy.

 • Gerne flere idéer.

 • Merchandice. Streamers. Valgplakater. Joachim spørger Thorkild, SF, om hvor mange, de plejer at sætte op.

 • Gustav: Foreslår, at vi på vores GF 7. juni. Vælger en spidskandidat. Og nedsætter et valgudvalg, som har til opgave fra GF til sct hans. Udarbejder kandidatlisten og nummererer dem. Så har klar liste inden sommerferien. Gustav har sendt til nogle af os per mail. Omdelt på print på mødet.

 1. Planlægning af POLA

Evt. være på Gymnasiet i kælderen – evt. med mad. David undersøger. Evt. tage børn med som kunne være i klasselokale med tegnefilm, bordtennis, osv. fællesspisning. Start evt. kl. 17.00. David undersøger mulighed for mad fra gymnasiets kantine.

Joachim foreslog en hybrid model for processen på POLA. Et mix mellem visionsspillet og den POLA-model, som blev udviklet på stormøde i Aalborg med øvrige nordenfjordske kommuner. (Rundsendt inden mødet).

Gustav: People-begrebet.
Repr. fra frivillige foreninger.

Hvem inviterer hvem?

 • David prikker til gymn. Forening, TMC, Alive, amatørteatre
 • Aase inviterer Michael fra Frøstrup Brugs. Lokalt engageret.
 • Joachim prikker til et par lærere
 • Aase taler med Jette ifht. at invitere sygeplejersker og hjemmeplejen.
 • Evt. Kirken. David taler med Marian fra Hanstholm, som også er gymnasiepræst.
 • Sognets dagligstue – ældrearrangementer – juleaften. Kirsten Agger. Anette tager fat i hende.
 • Pædagoger? Anette prøver at finde en der.
 • Asylcentret
 • Leder af Hanstholm Børnecenter – Dorthe Bisgaard, medlem. Jens Ole tager fat i hende.

Joachim laver udkast til program for POLA. Koordinerer med Torsten. Også ifht. pressemeddelelse.
Laver invitation + pressemeddelelse. Sender invitation til Aase, som sender til medlemmer pr. mail.

Joachim laver ny spilleplade og proces. Jens Christian laver print/layout.

Det aftales, at deltagerne på medlemsmødet, hvor vi spillede visionsspillet, fungerer som facilitatorer for hver deres gruppe/bord til POLA.

 1. Vigtige datoer.

 2. april indkaldelse til generalforsamling. Aase opstiller dagsorden for GF og sender til Joachim, som laver nyhedsbrev til medlemmer.

 3. maj POLA

 4. maj bestyrelsesmøde.

 5. juni årsmøde/GF

 6. evt. Gustav omdelte grøn/rød/blå politikfordeling i de nordiske lande.

 • Opstillingsmøder – overvej af kandidater præsentere hinanden i stedet for sig selv.
 • Akvariedebatter, hvor kandidater debattere, og dem udenom lytter og kan stille spørgsmål ind. I stedet for at snakke om sig selv. se hvordan den og den person går til et bestemt dilemma/spørgsmål.
 • Hvem dækker næste komm. Bestyrelsesmøde (25. april)? Forblev uafklaret.