Referat af bestyrelsesmøde den 10. januar 2017

Referat bestyrelsesmøde Alternativet Thy-Mors

Deltagere
Aase, Eskild, Ove, David, Jette, Joachim, Jens Christian, Gustav

Dagsorden

 1. Valg af referent

 2. Opsamling fra POLA 7. januar

 3. Status omkring lokalpolitik

 4. Alternativets profil lokalt

 5. Medlemsmøde 23. februar

 6. Eventuelt

Joachim valgt som referent

 1. Opsamling POLA

Grøn omstilling som driver for innovation, iværksætteri, erhvervsudvikling, rekruttering og bosætning blev valgt som vigtigste mærkesag/emne på POLA’en. Dernæst Ressourcegenanvendelse, og mad/kostpolitik.

Bred diskussion om det grønne, røde, socialistiske, liberale mv. afsæt for Alternativet. Bæredygtighed socialt, miljømæssigt, og økonomisk må være afsættet for vores politik.

De fire afsluttende gruppers slutprodukt på facebook, som lægger op til debat og inputs fra brugerne/borgere. For at få flere inputs end fra de deltagende på POLA.
David lægger ”Bæredygtig energi” og ”Ressourcegenanvendelse” ud.
Joachim lægger ”Mad/Kost” og ”Grøn omstillings som driver…” ud.
(Deadline for at lægge ud primo uge 3).

Hvidesande-modellen kan danne baggrund for vores politik på vindmølleområdet. David tager kontakt til Hvidesande-folkene for at få mere viden om, hvordan de konkret har gjort, hvilket kan danne grundlag og inspiration for vores politik.

Mad/kostpolitik – kogræsserlaug som i Vejle kunne være oplagt som et konkret forslag her, navnlig i samarbejde med Nationalparken. Kommunen/nationalparken som facilitator.

 1. Status omkring lokalpolitik

Ikke flere kandidater har meldt sig på banen endnu.

Valgforbund. Inviteret til møde af Enhedslisten på mandag den 16. januar kl. 17-18 på VUC. Aase og Gustav deltager.

Flere bestyrelsesmedlemmer har kigget diverse udvalgsreferater igennem. Enighed om, at vi ikke kan udlede meget og basere vores politik på det. I stedet aftales, at vi fra nu og til kommunalvalget sørger for at have repræsentant med som tilhører ved kommunalbestyrelsesmøderne fra nu og frem til næste valg. Næste kommunalbestyrelsesmøde er tirsdag den 31. januar. Aase og Joachim deltager.

Gustav og Eskild har været til møder med Louise fra Jammerbugt Kommune på Slette Strand. Laver to kataloger. Sundhedspolitik i forbindelse med regionrådvalget med tråde til nationalpolitik og lokalpolitik. Katalog med mærkesager som skal være færdig til september. Det andet katalog med ikke bindende idéer. Mandag den 18. januar indledende møde i Aalborg omkring mærkesagskataloget. Medlemsmøde på storkredsniveau. POLA i Hjørring dagen efter (lokalkredsen der arrangerer). En række POLA’er og samtalesaloner i den følgende tid. Thy/Mors har budt ind på at holde POLA om decentralisering. Gerne i februar/marts. Bente Holm Villadsen som facilitator. Én fagperson med oplæg. Opfordret fra landskontoret til at opstille kandidater til regionsrådsvalget i marts. Omkring påske er nok meres realistisk. Den 13. september bliver vedtaget bindende sundhedsprogram for valget/kandidaterne.

Hold fokus på stress i forhold til sundhedsemnet for at det regionalpolitiske kan anvendes i lokalpolitik, fordi mange af de stressramte er sundhedspersonalet (de varme hænder). Fx hvis du tager resultatlønskontrakten og ganger den med medarbejdernes trivsel, så ville det måske animere til en afvikling af new public management. Betingelserne for resultatlønnen kan vi røre ved som kommunalpolitikere, mens det overenskomstmæssige ligger udenfor vores arbejdsområde. Medarbejdertrivsel kan være overliggeren for politikudviklingen om sundhedsområdet.

Stor og lang diskussion om emnet. Trivsel og skadelig virkning af new public management centrale emner.

 1. Se under pkt. 2.

 2. medlemsmøde den 23. februar.

Aase sætter sig ind i visionsspillet. Jens Christian kan stå for at printe i store formater. Vi aftaler nærmere omkring invitation på næste bestyrelsesmøde.

 1. Eventuelt
  Månegrismøde torsdag. Joachim deltager.
  Næste bestyrelsesmøde den 7. februar.