Referat af bestyrelsesmøde d. 26. oktober

Referat af bestyrelsesmøde i Storkreds KBH onsdag d. 26. oktober kl. 19 – 21

Til stede: Jan, Adam, Jose, Bodil, Uffe, Poul, Clara, Lise (ref.)

 1. Godkendelse af referat fra 19. oktober
  OK

 2. Mødekalender
  Vi har i valgkampsperioden holdt møde hyppigere end vores oprindelige plan. Clara udsender planen igen med rullende mødedage, som vi besluttede i foråret.
  Torsdag d. 3. november kl. 19 -21 afholder vi næste møde med punkter om status og planlægning af lørdagens nedtagningsfest.

 3. Plakater
  Vi når ikke at hænge mere op.
  Kommunen sender mange mails om nedtagninger med forskellig tilgang til procedure.

 4. Økonomi
  Ekstra bevilling til valgfest champagne og tæpper til band, hvis der ikke er nok i budgettet.
  Vi skal betale det sidste op til de aftalte 15.000 kr. til busreklame.
  Banneret kommer til at koste 6279,34 kr. Der kommer til at stå Klimaoprør.

 5. Valgfest
  Jan kommer forbi med Å og plakater mellem 12 og 16 i Kødbyen.

 6. Fredag d. 28.
  På Broen kl. 15 med kage og Cava. Herefter tager nogen til demo, mens andre bliver på broen.
  Lise skriver mail til kandidaterne, køber servietter og 6 flasker.
  Adam tager flag med fra Borgen og glas.

Dem der kan hjælpe kommer ca. 14:30

 1. Nedtagningsfest lørdag 5. nov.
  Lav event med tilmelding (Adam)
  Vi starter kl. 16 - ? i Liflandsgade.
  Vi planlægger videre på næste møde.

 2. Klimamarch 30. okt.
  Opslag (Adam)
  Arrangementet med brunch i Liflandsgade søndag kl. 10. Clara og Bodil står for det praktiske. Vi kommer og hjælper før kl. 10.

 3. Evt.
  Vi må bruge skiltet i gaden.