Referat af bestyrelsesmøde d. 14.5

Kære medlem i Å Halsnæs

Vi håber at I alle har det godt. Her i disse Coronare tider, skal vi jo passe ekstra godt på os selv og hinanden.

Vi har, som alle andre ikke kunne afholde fysiske møder i bestyrelsen under krisen. Nu har vi dog afholdt et online ‘opsamlingsmøde’, hvor vi gjorde status og talte om muligheder og ønsker for den kommende periode.

Det har jo, på mange måder været en slem periode vi har været igennem, men efterhånden hvor vi får sat ord på det hele, ser vi igen fremad, og arbejder på at få Alternativets politik ud over rampen, også her i Halsnæs!

Vi kan konstatere, at også vi, med baggrund i opsplitningen af vores politikere på borgen, har mistet nogle medlemmer. Vi er derfor særdeles glade for den medlemsskare på ca. 30, som endnu holder fast i Å.

Selvom nogle bestyrelsesmedlemmer har valgt at træde ud, er bestyrelsen stadig fuldtallig, og fordeler bestyrelsesposterne som følgende:

Helle Foder: Forperson
Nanna Høyrup Andersen: Næstforperson
Mariane Lunden: Kasserer
Hans Hansen: Bestyrelsesmedlem
Anne Reetz: Bestyrelsesmedlem (tidligere suppleant)

Vi modtager meget gerne indlæg, forslag og/eller bemærkninger vedr. vores virke på Halsnaes@alternativet.dk. - Vedr. vores bestyrelsesmøder vil vi udsende dagsorden som sædvanlig, når vi igen begynder at afholde fysiske møder.
Hvis nogen har lyst til at deltage i vores online-møder, så send os en mail, så må vi se hvad vi kan gøre.

Bedste hilsen
Bestyrelsen

Referatet er her:
0514 referat.pdf (91.7 KB)