Referat af bestyrelsesmøde, Alternativet Lejre d. 10.12.2018

Referat af bestyrelsesmøde, Alternativet Lejre d. 10.12.2018

Tilstede: Carsten Teichert og Kai Drewes fra bestyrelsen

Marianne Friis Olsen 2.suppleant

Jens Falk partimedlem, men ikke medlem af bestyrelsen

Bordet rundt og orientering

Mød Rasmus Nordqvist, Sascha Faxe og Claus Jansson d.7.1 kl. 19-21 i Byens hus i Roskilde

https://www.facebook.com/events/201132937478344/

I den mail, som kommer ud sammen med referat af årsmødet og årsberetningen, opfordrer vi medlemmerne til at sende spørgsmål ind til Alternativets regeringsprogram og opfordrer dem samtidigt til at møde op d.7.1 i Roskilde.

Desuden dukker Kai, Carsten og Jens også op til selve arrangementet, som vi, adspurgt af Sascha, gerne vil være medarrangører af.

Konstituering efter årsmødet d.28.11.2018

Jens Falk havde efter noget betænkningstid efter årsmødet besluttet sig for at træde ud af bestyrelsen igen, men vil gerne deltage som aktivt medlem.

Vi konstituerede os derfor som følger, idet Ulla på forhånd havde indvilliget i at fortsætte som kasserer:

Forperson: Carsten Teichert

Næstforperson: Kai Drewes

Kasserer: Ulla Jensen

1.suppleant: Theresa Dall Helth

  1. suppleant: Marianne Friis Olsen

Revisor: Jon Kjær Amundsen

Skraldemiddag ?

Idéen om at afholde en såkaldt skraldemiddag i Lejre kredsen sammen med Sascha kunne alle fremmødte som udgangspunkt bakke op om.
Alle fremmødte, som uden undtagelse var ved at være grå i toppen, kunne desuden bakke om at det skulle være (unge og) erfarne ”skraldere”, som skaffede fødevarerne, mens de mere modne medlemmer i udgangspunktet tilberedte maden. Herudover tog vi det som en naturlig selvfølge, at det hele skulle foregå indenfor lovens rammer, hvilket heller ikke burde være noget problem efter hvad vi har kunnet læse os frem til.

Endelig var vi helt enige om, at maden skulle tilberedes med fuld sikkerhed

(eller så sikker, som man nu kan være) for at det ikke vil være forbundet med nogen sundhedsrisiko at indtage den. Sidstnævnte mente vi dog de trænede skraldere nok skulle kunne være med til at sikre.

Det sidste, men ikke uvæsentlige punkt var, hvordan arrangementet skulle markedsføres og hvem der officielt skulle stå for det. Det var vi lidt usikre på, men her kommer vores bud:

Vi forestillede os, at det fx kunne være et valgarrangement for Sascha og andre folketingskandidater i Lejre. Dørene skulle være åbne for offentligheden herunder andre politikere og der skulle være åben debat om ét eller flere emner, som fx mad, fattigdom og fokus på klodens stadig knappere ressourcer

Der var både for og imod at kalde arrangementet for en ”skraldemiddag”. For talte at det ville vise et parti, som ikke var bange for at vise kant, samt at det nok ville kunne appellere til unge i både Lejre og Roskilde kredsen m.fl.

Imod talte, at specielt det mere modne publikum måske kunne føle sig frastødt af ordet ”skraldemiddag” og nemmere vil kunne komme ombord, hvis man markedsførte det som fx en ”Undgå madspild” middag eller et lignende smart slogan. Generelt var det en bekymring for at arrangementet, hvis det blev markedsført forkert, ville kunne give dårlig presseomtale.

Men generelt ville bestyrelsen gerne gå videre med idéen og syntes som sådan også det var en god idé, men havde lige behov for lidt uddybning af konceptet, så vi er helt sikre på, hvad der er vi siger ja til.

Lejre lokalarrangement i 2019.

Møde i 2019, som skal tage udgangspunkt i et emne, som borgerne (og de andre partier ?) i Lejre skulle inviteres med til kunne evt. slås sammen med skraldemiddagen, hvis ikke det skulle vente til efter valget. Vi holdt i hvert fald denne mulighed åben.

Evt.

Jens Falk har tilbudt at holde et oplæg om trafik i Lejre kommune til næste bestyrelsesmøde, som vi samtidig håber vil kunne lokke diverse medlemmer med til.