Referat af bestyrelsesmøde 4. januar 2017

Dagsorden:

 1. Upcoming events. (Hvad har vi på tapetet og hvad skal arrangeres? Annedorthe Annali
 2. Opstilling til valget (spids eller sidestillet diskuteres) Jonas og alle
 3. Forløb og dagsorden for opstillingsmødet den 30. jan. Søren og alle
 4. Evt.

Deltagere: Jonas Bechgaard, Jan Friis, Christian Damsgaard, Lasse Diederichsen, Søren Have, Annedorthe Kring
Afbud: Annali Wingard, Nanna Ahlmark

Sted: Kitchenette, H. C. Ørstedsvej
Tid: 17.15-18.45

Ad 1. Kandidatseminaret blev drøftet. Vi besluttede flg actions

 • Jonas laver liste til at samle mailadresser
 • Jonas godkender/reviderer udkast til kandidat-formular og sender til Søren
 • Søren printer nogle eksemplarer og medbringer
 • Søren medbringer tavle/whiteboard

Ad 2. Bestyrelse er splittet om emnet. Men det er også først planen at tage stilling efter valget af kandidater.
Vi vil til kandidatseminaret høre folks ideer og syn på det.

Ad 3. Vi aftalte følgende proces frem til mødet:

 • Torsdag d. 5: Aspiranter får skema eller link til skema
 • Mandag d. 9 januar 2017 kl 23.59: Frist for udfyldelse er mandag d. 9 Skemaet sendes til Jonas.
 • Tirsdag d. 10: Jonas rundsender de modtagne skemaer
 • Torsdag d. 12: Vi mødes om nødvendigt for at sagsbehandle, ellers gøres dette pr mail
 • Mandag d. 16. januar 2017: Annedorthe sender samlet fil med kandidaternes udfyldte skemaer (fraregnet eventuelle fortrolige oplysninger) ud til alle medlemmerne, men reminder om opstillingsmødet.

Ad 4:

 • Søren nævnte planer om et POLA om SDGs.
 • Der blev drøftet forskellige mulige andre termer i stedet for ‘valgkamp’, fx valgfest, valgdans, valghygge, …
 • Jonas vil tage kontakt til K for evt deltagelse i næste bestyrelsesmøde.