Referat af bestyrelsesmøde 3. nov

Referat af bestyrelsesmøde i Storkreds KBH onsdag d. 3. november kl. 19 – 21

Til stede: Poul, Jose, Bodil, Uffe, Lise (ref), Jan (senere)

 1. Godkendelse af referat fra 26. oktober
  OK

 2. Godkendelse af dagsorden
  OK

 3. Økonomi
  Budget –opdatering. Vi skal høre, om Jan vil lave oversigt over, hvad vi har brugt på kampagne, valgfest m.m. Uffe taler med Jan.
  Lise afklarer spørgsmål om vores økonomiske støtte med Kristian og evt. Anette.
  Vi tager stilling til brev om energiregning på næste møde.

 4. Nedtagningsfest lørdag 5. nov.
  Arrangementet aflyses, da de forskellige teams allerede er i gang, og det er svært at nå at arrangere. Lise giver kandidater besked om nedtagningsprocedure og frist.

 5. Evaluering
  Lise finder ud af, hvornår der kommer evaluering fra LS’ side.
  Vi evaluerer med vores kandidater i januar. Lise informerer kandidaterne.
  Jose laver et spørgeskema til medlemmerne, der handler om vores information om deltagelse i valgkampen. Vi sender det ud i forbindelse med det kommende nyhedsbrev på lørdag.
  Næste møde evaluerer vi på valgfest og vores valgkampagne.

 6. Aktiviteter fremover
  Vi skal tale om følgende på vores kommende møde:
  • Vi vil gerne invitere vores folketingsmedlemmer til et af vores møder. Hvordan skal vores samarbejde være med dem?
  • Samarbejde med andre storkredse om fx polaer, frivillighed, oplysende arbejde. Lise finder ud af, hvad planerne er i HB
  • Overodnet evaluering af valgkamp
  • Lokalt skal vi lave et årshjul. Vi brainstormer og begynder på næste møde.
  • Julearrangement skal med i årshjulet og i nyhedsbrevet: lørdag d. 3. Kl. 15 til gløgg æbleskiver, herefter julebar og evt. fællesspisning.
  • Høre om de frivillig vi har vil fortsætte, og hvad de kunne tænke sig.

 7. Lokale
  Lise tjekker, hvornår vi skal være ude af GC.
  Vi vil gøre alt for at beholde lokalet, da vi oplever at det er det, der skaber liv og engagement, som vi har savnet tilbage fra Åbenrå, og i denne omgang er det vores eget og størrelsen er overskuelig.
  Vi skal overveje en vicevært og Jan byder sig til. Vi må se om vi får brug for mere hjælp.
  Josefine forlænger lokalebookningsdokumentet.

 8. Evt.
  Lise skriver til kandidaterne, at de skal indsende bonner osv. til deres donationer og huske reg.- og kontonummer.