Referat af bestyrelsesmøde 28. nov

Referat af bestyrelsesmøde i Storkreds KBH tirsdag d. 28. november kl. 19 – 21

Til stede: Poul, Uffe, Jan, Clara, Josefine, Lise (ref)

 1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt

 2. Godkendelse af referat
  OK

 3. Meddelelser siden sidst
  Det kommer i næste punkt.

 4. Møder efter nytår:
  • 13. december er online
  • 9. januar er online
  • Mødet 23. februar er rykket til d. 22. pga. overlap.
  Fra gang til gang skal vi fremover tjekke op på tid og form for næstkommende mødet er fysisk eller online
  • Mødet LOS 8. dec. – hvem tager med? Se mail fra 23. november med invitation og link.
  Vi er flere, der deltager.
  • Brunch/LU-møde m. Kasper Smed
  Vi foreslår at starte med brunch og annoncerer efter ca. 1 ½ time at vi nu har temaet om LU, så det er adskilt. Det melder Lise tilbage til Kasper.
  • Nytårs-kur
  Clara og Josefine står for Zoom. Jan kan muligvis skaffe en projektor.
  Vi bager kager og serverer kaffe og bobler. Taler mere om konceptet på næste bestyrelsesmøde.
  Adam skal give Clara adgang, så hun kan lave et opslag om eventet.

 5. Aktiviteter fremover og årshjul 2023
  Årsmøde 12. marts kommuneforening og storkredsforening: Lise

 6. marts: Feministiske snakke i eget lokale: Josefine

 7. maj: Uffe,
  Landsmøde 20-21 maj (LS)
  Grundslovsdag
  Sommerhøjskole
  Bilfri søndag
  Pride
  Kulturnat
  Green Friday – 25. november 2022
  Julearrangement

Det er de faste arrangementer vi foreløbigt regner med at stå for i storkredsbestyrelsen. Vi arrangerer et frivilligmøde med Anders, og håber at flere vil engagere sig. Der kan også lægges lokale arrangementer ind i planen.

 1. Evt.
  Lokalet – evt. leje
  Markedsdag