Referat af bestyrelsesmøde 26/8

Kære Medlem af Alternativet Halsnæs…

Hermed 1 stk. referat af det sidst afholdte bestyrelsesmøde. - Et møde hvor vi talte meget om aktivisme og hvordan vi bliver mere synlige i kommunen.
Vi blev enige om at vores fokus primært bør være på at lave debatmøder om konkrete politiske emner, og så i øvrigt sikre at vores organisatoriske rammer er på plads, så vi har en direkte vej til den ‘handling’ vi gerne vil have skal ske.

Så vil vi lige minde om at vi holder årsmøde d. 30/9 kl. 19 i Paraplyen. Vi håber på at også nye medlemmer kan få lyst til at kigge ind, og give deres besyv med. Alle medlemmer er velkomne.

Alle som har været medlem af partiet i mindst 14 dage har stemmeret.

Vi håber på en god aften, hvor vi kan tale om hvordan vi skal arbejde det kommende år. Blandt andet har vi talt en del om at vi ønsker at lave en unge- aften, hvor vi inviterer til en gennemgang af gode politiske mål og forslag… Vi ved at rigtig mange unge sympatiserer med Alternativets politik, men ser ikke så mange som er medlemmer… I den sammenhæng skal vi gøre opmærksom på, at et medlemskab af Alternativet kan erhverves for kr. 15 pr. md.

Ses vi?

bedste hilsner
Bestyrelsen

26:8 Referat.pdf (92.0 KB)