Referat af bestyrelsesmøde 24. januar

Referat af bestyrelsesmøde i Storkreds KBH tirsdag d. 24. januar kl. 17-19 I Liflandsgade

Til stede:
Jan, Josefine, Uffe, Poul, Lise (ref)

 1. Godkendelse af dagsorden
  OK

 2. Godkendelse af referat

OK

 1. Josefine
  Josefine genopstiller ikke.

 2. Meddelelser siden sidst
  • Nyt fra BR:
  Uffe og Josefine har byttet, så han deltager i møderne og fremover har kontakten til Rådhuset fra KK’ side.
  Adam har fået ”et ben” i boligvurderingsankenævnet af BR’erne, hvor han hjælper til med praktisk arbejde. KK må byde ind med fremtidig procedure.

• Møde med KK, BR og Chris d. 30. januar kl. 8. Hvem deltager?
På mødet vil vi gerne lave en aftale om et samarbejde mellem Storkredsen og hende. Uffe repræsenterer også storkredsen på dette møde.

 1. Økonomi
  Status:
  Vi afventer stadig beløb fra valgfesten.
  Vi skal også have regnskabet afsted til Johnny Westh, der er vore revisor.
  Vi afventer besked om beløb til lokalestøtte for det kommende år. Lise kontakter Kristian.
  Vi vil også gerne vide, hvad vi får at støtte i medlemsmidler.
  Lise skal tjekke om hun har sendt ansøgningen om RH-midler til RH.

 2. Opfølgning på lokalebooking
  Vi beder Clara sætte det i værk. (Lise)

 3. Udkast til dagsorden til årsmøde (se bilag)
  Vi skal træffe beslutninger om spidskandidat og regionsrådsmedlemmer.
  Efter valg af folketingskandidater, vælges spidskandidat.
  Vi forklarer om planerne for regionsrådsvalg og samarbejde og opfordrer folk til deltagelse.
  Bestyrelsen beslutter at medlemmerne stemmer om rækkefølgen. Det skal med på dagsordenen.
  Lise kontakter Chris og hører om hun vil give et oplæg ved årsmødet.

 4. Evalueringen med kandidater (se bilag)
  Josefine sammenskriver og lægger evalueringen på et drev, men sender det til bestyrelsen i håbet om at nogen af os sidder med i bestyrelsen til næste valg.
  Hvad vil vi i bestyrelsen gerne have med videre:
  Fra bestyrelsens side:
  • Næste gang skal vi hjælpe kandidaterne til at sikre, at de har hjælp til praktiske ting, oprydning og plakatnedtagning.
  • Man skal ikke sætte flere plakater op end man kan tage ned. Vær sikker på organiseringen.
  • God ide at kandidater starter i god tid.
  • Lave klare skriftlige aftaler med LS, HB og frivillige specielt på økonomi.
  • Vi var gode til at holde os til en realistisk mængde arrangementer og frivillige.
  • Vi vil opfordre til, at der nationalt udarbejdes en strategi for vores politik omkring plakater.
  • Rækkefølgen på opstillingslisten kan være en udfordring, og det er vigtigt, at det er på plads fra start af og gerne besluttes i forbindelse med opstillingsmøderne.
  • Valgfesten. ender sikkert med en LS/ Storkreds-ting og samarbejdet skal starte tidligere og gerne med faste kontaktpersoner. Ved kommende valg, vil økonomien være bedre, og vi foreslår derfor at LS tager teten i forbindelse med valgfesten. Et samarbejde mås starte tidligere og med faste kontaktpersoner.
  • Vi skal i god tid have styr på vores budget, og hvad vi har til valgkampen.
  • God ide at bestille flyers løbende, så vi ikke fik får for mange til overs.
  • Det var rart, at der var en national flyer.

Fra medlemmerne.
• Det var uoverskueligt at få overblik over, hvad der foregik af arrangementer.

Fra kandidaterne
• Overvej fællesindkøb af uddeling.

 1. evt.

Kan næste møde blive online?:
Ja, det bliver online.

ÅU og samarbejde:
Amelia vi gerne med på vores møde næste gang på første punkt og tale om samarbejdet mellem storkreds og ÅU.

Noget lystsluppent (Jan):
Det omhandler aktiviteter og vi taler derfor om det d. 5. februar på frivilligmødet.
Jan laver ny vinduesudstilling.