Referat af bestyrelsesmøde 19. oktober

Referat af bestyrelsesmøde i Storkreds KBH onsdag d. 19. oktober kl. 19 – 21

Til stede: Bestyrelsen: Jan, Clara, Poul, Uffe, Bodil, Jose, Lise (ref) + Kristian og Adam

 1. Godkendelse af referat fra 12. oktober
  Godkendt

 2. Info om fællespulje
  Vi har sendt vores 10.000 kr. retur til

 3. Kandidatanmeldelser til Ankestyrelsen
  Lise sender listen til Jan, når de sidste to svar er i hus.

 4. Plakatnedtagning og opsætning

Skal vi bruge OD’ere? Hvad vil det koste os?
Vi skriver det til kandidaterne, så må de afgøre, om de vil bruge dem i deres kredse. Vi sender mailen videre til kandidaterne. Kandidaten betaler selv. (Lise)

Plan for at sætte de sidste 700 op.
Adam har sagt til kandidaterne, at han gerne vil hjælpe dem. Plakaterne er inde på Borgen. Lise og Adam holder møde med LS i morgen. Uffe vil også gerne hjælpe med opsætning. Adam bliver koordinator.

 1. Økonomi.

Hvor meget har vi at gøre godt med til de sidste events?
Budgettet vi lavede sidst kan vi finde i et delt drev.
Vi skal svare Mette. Vi dækker halvdelen. (Lise) FB-promoveringen er et andet budget.
Vi skal også bruge penge til:
• Klimamarch. Brunch og banner 2000 kr.
• Chilismagning og mød dine kandidater. Vi giver 2300 kr. Og dækker op til 1500 kr. til underskud, hvis alle billetter ikke bliver solgt. (Josefine svarer ham)
• Ca. 7000 kr. Enghave Plads.
• Tal med Allan om hvad vi reklamemæssigt kan skyde 15.000 kr. i den sidste uge.
• Vi køber flere foldere 2000 stk. Adam sender fil til Uffe, der bestiller.
• Fredag på Broen d. 28. Kage og Champagne. Bestil kage hos Emmerys v. Broen. Der skal også købes Champagne.

 1. Fredag d. 28. På Broen.
  Alle mødes på Broen kl. 15. Kage og Champagne. Herfra deler vi os op og nogen tager til demo. (Opslag: Adam)
  Der er efterfølgende Øl og Å. (Troels og Annika)

 2. Frivillig-møde?
  Vi når det ikke.

 3. Klimamarch 30. okt.
  • Opslag (Adam)
  • Vi køber banner og indvier det.
  • Arrangementet med brunch i Liflandsgade søndag kl. 10. Clara og Bodil står for det praktiske. Vi kommer og hjælper før kl. 10.

 4. Indretning og udretning
  Jan arbejder på det.

 5. Evt.
  Plakatfest skal vi tale om næste gang.