Referat af bestyrelsesmøde 15. nov

Referat af bestyrelsesmøde i Storkreds KBH tirsdag d. 15. november kl. 19 – 21

Til stede: Clara, Poul, Adam, Jose, Uffe, Bodil, Jan, Lise (ref) og Kristian (fra punkt 4)

 1. Jans spørgsmål om ansvarsfordeling, prokura, organisationsopbygning, digitale adgange kassererpost, skal ind før økonomi

Det er budgettet der fortæller, hvad vi giver til hvad. Når det overskrides tager vi samlet stilling til det.
Bogholderiet skal samles og gøres nemmere for os i foreningerne.
Jan fortsætter som kasserer frem til vores årsmøde i marts og vi beslutter at det d. 12. marts for både kommuneforening kl. 11-12 og storkreds 13-15.

Vi skal lave et udvalg bl.a. med Bodil, Poul og Lise, der arrangerer årsmøderne. Vi holder møde. Vi skal først tale evt. sammenlægning på kommende bestyrelsesmøde.

 1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt.

 2. Godkendelse af referat fra 3. november
  Godkendt

 3. Økonomi
  • Jan har sendt lagt budgettet på vores drev.
  • Vi vil ikke udskyde vores el-regning
  • plan for lokale:

Vi beslutter at beholde lokalet foreløbigt. Vi bruger af vores opsparing og alle arrangementer vil derfor skulle drives af frivillig betaling. Derfor sender vi en ansøgning med budget til HB om ønsker om støtte til den samlede drift.

 1. GC
  Dato for flytning.
  Søndag d. 4. december mødes vi i GC kl. 11.
  Vi skal finde en aftager til vores stole.

 2. Evaluering af valgkamp
  Vi afholder evalueringsmøde med kandidaterne d. 3. december inden julehygge kl. 12:30 – 14:30. De skal inviteres (Lise)
  Vi planlægger mødet kl. 18 inden vores kommende bestyrelsesmøde d. 28. nov.

 3. Kontakt til vores folketingsmedlemmer og møde
  Møde og indhold

Udsættes

 1. Julearrangement d. 3. dec.
  Vi spørger Anette fra sekretariatet om vi må låne hendes høje borde.
  Jan har skamler.
  Josefine spørger Karsten Noes om vi kan låne deres køkkenfaciliteter.
  Adam køber ind.

 2. Lokale
  Plan for brug
  Hjælp
  Evt. økonomisk støtte

Udsættes

 1. Aktiviteter fremover og årshjul
  Brainstorm
  Aktiviteter fremover
  Årshjul
  Ansvarlige og frivillige

Det bliver det eneste punkt på næste møde.

 1. Evt.
  Ladcykel