Referat af bestyrelsesmøde 13. dec

Referat af bestyrelsesmøde i Storkreds KBH tirsdag d. 13. december kl. 19 – 21 ONLINE

Til stede:
Poul, Uffe, Jan, Bodil, Josefine Lise (ref)

 1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt

 2. Godkendelse af referat
  OK

 3. Meddelelser siden sidst
  Intet hertil

 4. Aftale om mødeform for vores kommende møder

 5. januar online

 6. fysisk møde

 7. Fælles oprydningsdag LS og Storkreds KBH
  Lige nu har vi ikke plads i Liflandsgade. Vi har derfor brug for at få noget af det kørt til Christiansborg.
  Vi mødes og aftaler, hvordan det hele skal arrangeres søndag d. 18. kl. 11:30. Her taler vi om at lave en aftale med LS.

 8. Dispensation for valg til HB (Lise)
  Lise sender den afsted. Det er vedtaget.

 9. Situationen på Googledrev (Josefine)
  Vi spørger Clara (Lise)

 10. Evalueringen med kandidater. Hvordan vil vi bruge den?
  Det er sendt til kandidater og bestyrelsesmedlemmer, men vi vil gerne have det lagt ind på vores drev. Og evt. sammen med den undersøgelse vi har sendt ud i et nyhedsbrev, som vi også vil lægge ud på FB-gruppen.
  Vi udarbejder et sammendrag af referater og besvarelser og lade det være et nyttigt papir til næste valg. Vi diskuterer det på bestyrelsesmøde d. 24. januar og herfra sammenskriver en lille gruppe/ enkeltperson.

 11. Nytårskuren

Zoom: Clara og Josefine
Projektor: Jan
Kagebagere: Lise, Josefine, …
Indkøb: bobler

Indhold:
• Vi starter 13:30
• 14.15 – 16:30 Hygge og lave vers til fællessang
• Lave lokalt nytårsforsæt evt. invitere folketingskandidat og borgerrepræsentant. Vi inviterer Chris, Birgitte og Troels. Høre om vores folkevalgte vil facilitere nytårsforsæt og sang. (Lise)
• Synge på zoom med de andre.
• Opslag: Adam og Clara adgang

Jan fortæller om lokalet hos Bager Bæredygtig, som vi kan bruge. Det er oplagt, men vi venter, til vi har overblik over vores økonomiske situation.

 1. Tilbagemelding på aktiviteter
  • Brunch – hvem hjælper? Bodil kontakter Kasper for hjælp og oplyser om vores budget.
  • Frivilligmøde med Anders: Det afholdes i forlængelse af søndagsbrunchen.
  • Jans forslag: De kan præsenteres på frivilligmødet.

 2. Kontakt til vores folketingsmedlemmer og møde og indhold
  Poul inviterer hende til et møde i februar evt. online.

 3. Sammenlægning af foreningerne
  Vi kan ikke nå at afvikle det inden årsmødet. Måske er der også plads nok til at have begge bestyrelse. De nye bestyrelser bør starte en evt. diskussion allerede i foråret.

 4. Forslag til vedtægter for støtteforening (Jan)
  Vi venter med ideen.

 5. evt.
  • På mødet d. 9. januar skal vi færdigpudse indkaldelser til årsmødet. Bodil og Lise sender udspil ud med dagsordenen.
  • Vi bør samarbejde med andre storkredse om at gøre arbejdet med kassererposterne lettere.
  • Politisk Forum vil etablere nogle baggrundsgrupper. PoFo arbejder godt. Vi hører nærmere.
  • Uffe vil prøve at samle lokaludvalgsfolkene til faste møder igen.