Referat af bestyrelsesmøde 11.12.2017

Mødereferat, Alternativet Lejre, Dagsorden 11.12.2017

Deltagere: Ulla Jensen, Theresa Dall Helth, Ib Johansen, Kai Drewes og Carsten Teichert (referent) 1. Bordet rundt (19:30)

Carsten fortalte om storkredsmødet, hvorfra det forlyder, at vi snart får bevilliget et grundbeløb og et beløb pr. medlem. Ellers gik snakken om det netop overståede KV17, hvor Kai og Ib havde været valgtilforordnede. Ulla havde været til byrådsmøde og fortalte, at sagen Lejrevej 15B var afgjort til fordel for et salg til boligformål og altså ikke, som vi havde håbet, til friskoleformål. Der blev ligeledes gjort reklame for halvårsmøde i Ringsted d.20 januar, hvor Carsten regner med at deltage.

  1. Kasserer og økonomi (20:00)

Klargøring af dokumenter til den formelle overdragelse fra Jon til Ulla.

Som tidligere foreslået og vedtaget, kan visse KV17 udgifter dækkes af 2018 midlerne, da vi formentlig ikke har særlig mange udgifter i 2018 sammenlignet med i år. Tag derfor kvitteringer til gennemgang med.

Overdragelsen er i skrivende stund (29.12) ved at være afsluttet.

  1. Evaluering af KV17 (20:15)

Hvad var godt, mindre godt. Hvad har vi (bestyrelse og kandidater m.fl.) lært

Ib: Sjovt og spændende at være med i valgkamp og som valgtilforordnet. Ros til de tre kandidater. Valgplakatopsætning bør overvejes næste gang. Hvis det besluttes, sætter han gerne op igen, men principielt er han imod. Der var dog ikke enighed om valgplakater og deres virkning.

Carsten: Godt med pressemeddelelser i lokalaviserne, da de både er gratis og totalt indenfor vores kontrol. Vi skal prøve at komme mere rundt i kommunen næste gang, da valgresultaterne viste flest stemmer de “store” byer (Lejre 6% og Hvalsø 3.6%), mens vi lå dårligt i de mindre landdistrikter (Rye 1.8% og Sæby-Gershøj 1.6%). Flyers har en virkning hos nogle vælgere og børe derfor prioriteres næste gang. Teamsamarbejdet var godt. Sociale medier blev brugt, men nåede aldrig at brænde igennem i offentligheden. Det skal vi blive meget bedre til.

Ulla: Det har været et kæmpe arbejde og vi skal meget tidligere i gang næste gang. Der er en masse ting vi kan gøre bedre til næste gang: Vi skal have mønstret flere kandidater og flere frivillige. Vi skal have gjort vores lokale partiprogram færdigt og have dækket alle områder. Vi skal markere os lokal bl.a. ved at skrive læserbreve om sager, som ligger os på hjerte. Vi skal markere os lokalt også ved at deltage i lokale arrangementer og møde folk personligt, gerne i hele valgperioden.

Theresa: Udover det, som allerede er sagt: Aktivisme, som fx. vores “klimavenlige folkekøkken” er noget som folk lægger mærke til og husker. Mere af det næste gang ! Det var, som kommunalrådskandidat, godt med en bestyrelse i baglandet. Dette blev tydeligt i sammenligning med regionsrådsvalget, hvor denne opbakning ikke fandtes i samme grad. Vi skal være skarpe på selv, at gøre det vi siger, fx. ifm. “åbenhed”. “Walk the talk:”

Kai: Specielt if. næste kommunalvalg og det arbejde, som ligger forud for det: Vi skal hele tiden have vores værdiggrundlag (Ydmyghed, generøsitet, mod, etc.) i baghovedet og handle ud fra det. Det samme med debatdogmerne. Vi skal have flere sociale begivenheder, hvor det politiske ikke nødvendigvis er det første på dagsordenen. Vi skal prøve at etablere en ungdomsorganisation. Vi skal sende referater fra kommunalbestyrelsesmøderne rundt til behandling i vores lokale bestyrelse også, så vi hele tiden har fingeren på pulsen mht. hvad der sker i kommunen. Vi kunne tage på besøg hos nogle af vores politikere, som nåede ind i et byråd for at lade os inspirere af dem. Sorø, Fanø, Bornholm, … Kai vil selv tage på et visit på Fanø, når han alligevel er der.

Generelt: Vi skal bruge vores eksisterende IT platform (AlleOs) meget mere.

  1. Idéer til det fremtidige arbejde (21:00)

Fx. hvordan vi får medlemmerne aktiveret frem til KV21 . Skal vi have et medlemsarrangement i januar eller februar ?

Umiddelbart sætter vi ikke noget i værk, før vi har haft tid til at summe over de ting, som vi kaster i luften til mødet.

Der er følgende idéer:

 Affaldsindsamling d.2.april  Kai er medarrangør til “Landevejens madfestival” d.16.juni. Her kan vi deltage.
 Skovhaveprojektet i Hvalsø begynder at tage form, idet “Frodighed og samspils” gruppen under Hvalsø byfornyelsesprojekt har taget idéen til sig og snart skal behandle en konkret ansøgning om en skovhave i bibliotekshaven i Hvalsø. Her kan Alternativets medlemmer passende deltage i det organisatoriske og udførende arbejde.  Arrangementer som fx. en byttebørs eller det med succes afholdte klimavenlige folkekøkken vil være god alternativ aktivisme.  Tilsvarende kunne man arrangere en biografforestilling med efterfølgende diskussion om et aktuelt politisk emne. Filmen “Tomorrow” om klimaforandringer er et eksempel på en relevant film.  Foredrag og debatarrangementer med navne der fænger, som fx. Jørgen Steen Nielsen, Rune Lykkegaard, Steen Hildebrandt, Lars Josefsen, Jesper Jespersen eller Ross Jackson (sidstnævnte har vi haft fat i, men han meldte desværre afbud).  Vi skal lave medlemsspørgeskemaundersøgelser hver gang det giver mening. Et godt eksempel er vores undersøgelse om medlemmernes præferencer ift. konstitueringen op til KV17.  Et event med velgørenhedsformål.  At holde en grundlovstale. I Odsherred holdt de “en grundlovstale for bierne”. Dette blot som inspiration for en utraditionel tilgang.  Af afholde et “Folkemøde for Lejre” i samarbejde med andre aktører med fokus på politiske brændpunkter og borgerinddragelse.  At udbygge vores egen IT platform, fx. Facebook gruppen for Alternativet Lejre.  Gennemgang af vores medlemsdatabase med henblik på bl.a at kortlægge vores talentmasse, netværksmuligheder og lokale forankringsmuligheder.  At organisere specifikke ansvarsområder som fx. presse, kampagneteam, IT team og teams til specifikke poltikområder som fx. miljø- eller skolepolitik.

  1. Godnat og sov godt (22:00)

Næste møde er onsdag d.24.1 kl. 20:00 hos Carsten på adressen Melissehaven 9 i Hvalsø.