Referat af bestyrelsesmøde 1. november 2016

Referat bestyrelsesmøde d. 01/11-2016
Til stede.
Eskild, David, Joakim, Gustav, Jette, Anni, Kurt

Siden Sidst.
Joakim orienterede om tilbud om tilknytning af fascilitator til POLA.
Møde i Silkeborg Lørdag d.05/11 13.30 – 15.00. Gustav Deltager.
Vores første bliver med Miljø som overskrift.

Henvendelse fra Morsø omkring opstilling af kandidater fra Alternativet.
Diskussion omkring evt. valgforbund ved det kommende kommunalvalg.
Umiddelbart er holdningen at det er en god ide at overveje at gå sammen med de ”små” partier som vi ligger tæt på. (SF, EL, R)
Der kommer en henvendelse senere, derefter tager vi stilling.
Gustav deltog ved mærkesagsmøde i Hobro.
God deltagelse ved energimødet møde i Frøstrup. Vi fik hørt en del om de forskellige holdninger, og det virkede generelt som om at der også blev lyttet.
Diskussion omkring landbrugets rolle i fremtidens kommune.
Økologi – Penge (Venstre) – Arbejdspladser (Soc). – Lettere omlægning af store svineproducenter?
Samsømodel?

Status:
Social og Sundhedsudvalget: Første møde på mandag. Eskild er begyndt at kigge lidt på sagerne.
Børne / Familie:
Klima, Miljø og Teknik: Ingen møder endnu. Ud over det i Frøstrup forstås…
Strategi / Økonomi.
Erhverv / kultur og arbejdsmarked:

Mulighed for at afholde et POLA omkring hvert lokalpolitisk emne.
Generelt ikke sket så meget endnu.
Deadline for notat for hver af de 5 punkter. Evt. et notat på max 2 sider: 10/01-2017

”Hvad har der været af væsentlige ting på området indtil nu?”
”Hvordan ser visioner / planer fremover ud?”
”Hvordan ser økonomien ud”?
”Hvilke ting kunne vi forstille os fremover”?
”Hvordan kunne man komme dertil”?

  1. Opstillingsmøde d. 22/11.
    Der skal sendes opstillingsgrundlag til bestyrelsen senest 02/11. (således at medlemmerne kan orienteres senest 2 uger før).

Næste møde:
06/12-2016.
Visionsspil!

Møder i foråret 2017???
Næste bestyrelsemøde: d. 06/12.
Samt 10/01 - 2017

Evt.
Halvårsmøde lørdag. d. 26 nov.
Evt. rykke fra 19.00 til 19.30. Evt. Sluttidspunkt! Max. 2 timer.