Referat af bestyrelsesmøde 1.5.2017

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 1. maj 2017 kl. 19.30,
Gl. Ringstedvej 2B, Hvalsø
Tilstede: Carsten Teichert, Theresa Dall Helth, Ulla Jensen, Jon K. Amundsen, Rasit Tas
Fraværende: Kasper W.E. Berg

 1. Sidste referat blev godkendt.

 2. Bordet rundt Generel snak om at vi ikke er særlig mange aktive, og at det er svært at finde tid til både bestyrelses- og kandidatarbejde, samt at vi alle er mere eller mindre pressede på tid i privatlivet. Vi vil gerne have flere medlemmer i spil, og skal finde ud af, hvordan vi giver dem lysten til det. Vi neddrosler bestyrelsesaktiviteterne frem mod sommerferien, og afholder derfor opstillings- og årsmøde efter sommerferien. Efter sommerferien vil hovedvægten blive lagt på valgkamp, og herefter kan bestyrelsesaktiviteter genoptages.

 3. Polaer Der blev delt plakater ud til ophængning. Ellers har Theresa og Carsten styr på det.

 4. Opstillings- og årsmøde er udskudt til efter sommerferien.

 5. Politikudvikling: Kandidaterne har lov til at skrive læserbreve, komme med udtalelser til arrangementer mv. Hvis det er om emner, som kandidater er usikre på i forhold til partiets holdning, skal man forinden søge bestyrelsens opbakning. Hvordan/om vi får udviklet et valgprogram/færdig lokalpolitik er uvist pt. men vi når at finde en række mærkesager at gå til valg på.

   1. Alles Folkemøde: Snak om mulige arrangementer. Det er svært at finde tiden, uden mere opbakning fra medlemmerne. Vi håber på at afholde et enkelt arrangement, Folkekøkken på Buske d. 2. juni.
   1. Punkter aflyst.