Referat af årsmødet den 21. marts

Referat af Alternativet Assens’ online årsmøde 21. marts 2022

 1. Valg af dirigent.
  Andreas
 2. Valg af stemmetællere og referent.
  Ikke valgt hhv. Ole
 3. Bestyrelsens beretning.
  Godkendt
 4. Fremlæggelse af regnskab fra 2021
  Gennemgået og godkendt
 5. Behandling af forslag fra medlemmer.
  Der var ingen forslag.
 6. Valg:
  a. Valg af forperson
  Andreas genvalgt
  b. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Ole (genvalg) og Anders
  c. Valg af to suppleanter.
  Ikke valgt
  d. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  Marianne.
 7. Eventuelt.
  Ole gjorde opmærksom på to kommende arrangementer på Fyn: et storkredsmøde 7/4 i Odense eller Ringe samt et tema-møde 28/5 i Odense om ”penge i transformation”, primært for FT-kandidater og sekundært for øvrigt interesserede

Bestyrelsens beretning til årsmødet mandag den 21.docx (13.3 KB)

Alternativet Assens Regnskab 2022 - revideret.pdf (3.1 MB)