Referat af årsmødet den 20. marts 2024

Referat af årsmødet den 20. marts 2024
Deltagere: Anders, Andreas og Ole

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
  Dirigenten blev Andreas

 2. Valg af stemmetællere og referent.
  Anders blev stemmetæller, og Ole blev referent

 3. Bestyrelsens beretning.
  Det har været et stille år siden sidste årsmøde. Vi mangler folk i bestyrelsen til at komme med ideer og være med til at udføre dem. Vi har siddet 3 personer i mange år i bestyrelsen, så vi mangler noget nyt energi. Flere kan mere.
  Den 12. august havde vi dog en kombineret udflugt og happening sammen med Storkreds Fyn. Det handlede om, at vi gerne vil have genåbnet Assensbanen. Vi mødtes ved 13-tiden i Tommerup Stationsby, og så kørte vi på plakat pyntede skinnecykler via Knarreborg til Nårup. Her holdt vi pause med kaffe og frugt. Ved 17- tiden var i retur i Tommerup. Det var aktivisme på den mest hyggelige måde.
  Arrangementet gav en helsides artikel i Fyens Stiftstidende samt var tophistorie i TV2 Fyn om aftenen.

 4. Godkendelse af budget for 2024 og regnskab fra 2023
  Anders gennemgik regnskab. Resultatet var -174 kr. og kassebeholdning er 237,10 kr. Anders bemærkede, at vi ikke længere får partistøtte fra kommunen, pga. de store partiers udemokratiske lovgivning.
  Forsamlingen godkendte regnskabet og budget.

 5. Behandling af forslag fra medlemmer.
  a. Sidste frist for indsendelse af forslag er den 10. marts
  b. Forslag skal mindst have to stillere.
  Der var ingen forslag fra medlemmerne

 6. Valg:
  a. Valg af forperson (ønsker genvalg)
  Andreas blev genvalgt
  b. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer (to bestyrelsesmedlemmer ønsker genvalg)
  Anders og Ole blev genvalgt
  c. Valg af to suppleanter.
  Der var desværre ingen kandidater.
  d. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  Marianne blev genvalgt som revisor, der blev ikke valgt suppleant.

 7. Eventuelt.
  Vi reklamerede for Forskningens Døgn og Årsmødet i maj. Vi er opmærksomme på det kommende købstadsjubilæum i Assens 15.-18. august, hvor der måske er mulighed for at synliggøre partiet.

Tak for detaljeret info…
I går, den 21. marts var jeg til en skøn, skøn koncert på “Tobaksgården” i Assens.
Det er jo et forfærdelig navn til en livgivende scene…Måske var det bl.a. en lokalsag at forandre…
Der var ikke mange publikummer, trods det høje kunstneriske verdensniveau. (Mathias Heise, Søren Baun m.v.)

Kærlig hilsen
Gunhild