Referat af årsmødet den 20. marts 2019

Referat af Alternativet Assens’ årsmøde 20. marts 2019

Valg af dirigent

Tine Busk blev dirigent.

Valg af stemmetællere og referent

Stemmetællere blev fravalgt, Ole Kofod blev valgt som referent.

Bestyrelsens beretning

Møde med Poul Poulsen (R) og på Erhvervspark Assens (tidl. Interacoustics)
Der blev efterlyst forslag til arrangementer, og Tine fortalte om Green Giveaway i Middelfart
Der kom forslag til valgfest, hvor dem som har hjulpet med plakater får maden billigere.

Godkendelse af regnskab 2018
Regnskabet blev godkendt.

Behandling af forslag fra medlemmer

Der var ikke indkommet forslag.

Hjælp i forbindelse med EP- og folketingsvalget?

Dirigenten forklarede om, hvad der er planlagt på Fyn i forbindelse med folketingsvalget.
Kandidaterne er prioriteret: 1) spidskandidat, 2) ordfører-relateret, 3) efter placering på listen.

M.h.t. ophængning af plakater, sender vi i første omgang en mail til alle medlemmer i kommunen. Hvis det ikke giver aktive (nok), prøver vi at kontakte enkelte medlemmer.
Michael tjekker regler i.f.t. ophængning.

Valg:

Valg af forperson
Andreas Johansen

Valg af fire bestyrelsesmedlemmer.

Michael Plauborg, Ole Kofod

Valg af to suppleanter

Anders Bech

Valg af revisor og revisorsuppleant

Anders Bech, Jørgen Nielsen

Eventuelt
Alternativet Fyns valgfolder blev delt rundt til information.