Referat af årsmødet den 19. september 2018

Alternativet Assens

Årsmøde REFERAT

Onsdag 19.9.2018 klokken 18

Mulighedernes Hus

Søndergade 99

5620 Glamsbjerg

Vi indledte med at spise chilli sin carne mellem 18 og 19, hvor mødet begyndte.

Alternativets fynske spidskandidat til folketinget, Stine Bardeleben Helles, var med

til mødet og var klar til at drøfte politik og strategi med de fremmødte.

Udover Stine var 7 medlemmer mødt. De fleste fra den gamle bestyrelse.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent.

Andreas blev valgt

  1. Valg af stemmetællere og referent.

Jørgen blev valgt til referent. Stemmetællere var ikke nødvendigt

  1. Bestyrelsens beretning:

Vi har i år haft fem bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen der blev valgt var Jørgen, Eva, Michael, Anders (kasserer) og Andreas (forperson). Suppleanter blev Erik, Ole og Henrik. Senere trak Eva sig og blev erstattet af Ole.

Kommunevalg 2017:

Vi deltog i mange vælgermøder. Det var lidt hårdt for vores to kandidater, da de ikke var flere. Til vælgermøderne blev der snakket meget om, hvad der var sket i den i forgangne periode. Det kunne godt være lidt svært for vores kandidater, da vi ingen del havde deri.

Selvom flere i bestyrelsen var imod valgplakater, fik vi sat nogle valgplakater op. Senere viste det sig, at nogle savnede flere Å plakater. Gerne med billeder af kandidaterne. Vi var i valgforbund med R og SF. Vi fik 396 stemmer svarende til 1,6 %. Personlige stemmer: Michael 126 og Henrik 92. Vi kom ikke ind, men Å`s stemmer fik alligevel betydning, da R ikke var kommet ind uden os og SF fik et mandat ekstra.

Forår og sommer 2018:

Den 10. marts havde vi her i Mulighedernes Hus præsentationsmøde af de kommende fynske kandidater. De kandidater der deltog var Stine Bardeleben Helles, Mikkel Holm-Pedersen, Tine Busk og Line Gessø Hansen. Foruden kandidaterne og bestyrelsen var der enkelte medlemmer tilstede. Til mødet blev der drøftet flere spændende emner.

Kaffeklubmøde den 21. juni. Bestyrelsen og Stine. Hyggelig og god aften med Stine. Vi var bl.a. ikke flere, da der samtidig var et andet arrangement i Odense. Der er ikke nogen tvivl om, at møderne med folketingskandidaterne er givende. Kandidaterne får noget mere at vide om de lokale problematikker i Assens Kommune. Bestyrelsen og medlemmerne får noget mere at vide om, hvad det er, der optager kandidaterne.

Den 13. maj sendte vi et høringssvar til Social og Sundhedsudvalget i forbindelse med økonomisk genopretning. I starten af september har vi sendt konkrete forslag til SSU, hvor har vi sendt konkrete forslag til, hvordan man kan investere i mennesker og derved på sigt spare kommunen for penge. I øjeblikket er det bare lidt svært at komme igennem med noget som helst, da kommunen ingen penge har.

I løbet af foråret har vi fået oprettet en hjemmeside http://assens.alternativet.dk i Alternativets skabelon. Men generelt er partiets www indsats under al kritik. Vi ser frem til at se resultatet af den nuværende udvikling af AlleOs.

Efter sommerferien:

Michael og Andreas var tilskuere til byrådsmødet den 29. august, hvor de store nedskæringer inden for SSU og Børn og Familie blev besluttet.

Michael, Ole og Michael deltog i kommunens vision 2030 møde på 10. klassecenteret i Glamsbjerg den 6. september. Her kunne vi tilmelde os forskellige visionsområder: Ole og Michael deltog i ”Flere jobs og den rigtige arbejdskraft” og Andreas i ”Grøn og bæredygtig kommune”.

Ole og Michael fandt mødet noget visionsløst og bagudskuende. F.x. var der ingen fokus på de ca. 500 unge i Assens Kommune som, uden ekstra indsats, ikke går nogen sund fremtid i møde. Lidt visionært set kunne de sagtens være den rigtige arbejdskraft i de nye job.

Under visionsområdet ”Grøn og bæredygtig kommune” talte vi bl.a. om, at der kan være vindmøller langs motorvejen, da der her næppe er nogen der klager over skyggevirkninger og møllestøj, da forureningen og bilstøjen generer mere. Yderligere snakkede vi om, at der kan kommer solceller på nogle af kommunens bygninger (det er allerede planer om ifølge Dan Gørtz, men det må lige vente et år på grund af kommunens anstrengte økonomi).

Vi snakkede også en del om økologi, og om at det er en god idé at ansætte en økologikonsulent i Udvikling Assens, hvis man mener at Assens skal være en grøn og bæredygtig kommune. Denne ville bl.a. kunne hjælpe landmændene til at blive økologiske. Vi snakkede også om, at kommunen skulle lave indkøbsaftaler med de lokale økologiske landmænd for at motivationen for at være økologisk skulle være større.

Af byrådsmedlemmer deltog Poul Poulsen (R) og Leif Rasmussen (A). Førstnævnte noterede, så hans skrivetøj var helt rødglødende ifølge ham selv.

  1. Godkendelse af regnskab 2017 og budget 2018.

Regnskabet blev godkendt

  1. Behandling af forslag fra medlemmer.

Ingen indkomne forslag.

  1. Skal årsmødet fremrykkes, så det fremover ligger f.eks. i marts?

Ja. Næste årsmøde bliver primo marts 2019

  1. Godkendelse af vedtægter med få ændringer.

Godkendt!

  1. Er der nogle, der kan hjælpe i forbindelse med EP- og folketingsvalget?

Ole er tovholder. Ihvertfald hvad angår plakatophængning.

Stine sender info på valgstrategien, med fokus på 4 kernepunkter.

  1. Valg:

a. Andreas Vejby Johansen blev genvalgt som forperson.

b. Michael Plauborg og Ole Dupont Kofod blev valgt til bestyrelsen.

c. Anders Gertz Bech blev valgt til supleant

d. Anders Gertz Bech blev valgt til revisor

  1. Eventuelt.

Vi prøver at få Poul Poulsen til at give os en forklaring på kommunens økonomiske dispositioner, især de store nedskæringer indenfor SSU og Børn og Familie. Hvad er reelt? Og hvad er fis? Det er svært at gennemskue, og her kunne Pouls erfaring komme os til gode.

Å-bordet er flot, og skal promoveres.

Et roll-up banner med Alternativet Assens kunne være en fornuftig måde at bruge lokalforeningens penge på. Men må vi ikke det, kan vi jo aflevere pengene tilbage.

Referent: Jørgen