Referat af årsmødet 30/9 2019

Referat årsmøde 30:9-19.pdf (84.4 KB)

Kære medlem.
Allerførst. - Desværre har der været en fejl i det udsendte materiale til vores netop afholdte årsmøde i går. Bilagene kunne ikke vises. Det beklager vi meget, og håber ikke det vil gentage sig.

  • Referatet af mødet er vedhæftet.

Vi vil gerne takke for at I er der… og vil gerne opfordre til at I meget gerne må blande jer i foreningens gøren og laden. - Så har du noget på hjerte du gerne vil dele med os… klima, lighed, økonomi … skole og uddannelse osv…, så sig endelig til. Du kan altid maile til os på halsnaes@alternativet.dk

Bedste hilsner
Bestyrelsen