Referat af årsmøde

Kære Alternativister i Lyngby-Taabæk,

Det har beklageligvis taget lang tid at få dette referat ud.
Hvis der er nogen der har lyst til at være foreningens revisor for året 2017, må de gerne kontakte mig på jarl.lundin@gmail.com.

Med Venlig Hilsen
Jarl Lundin Overbeck
Bestyrelsesmedlem Alternativet Lyngby-Taarbæk

Orienterende :
Mette Mortensen er syg, men vil gerne genopstille til bestyrelsen
Marianne Victor vil komme forbi i starten og fortælle lidt om valg af Å kandidater til folketinget.

Valg af dirigent - Jarl
Valg af stemmetællere og referent(er) - Stemmetællere - Lotte og Erik , Referent : Ditte Greisen
Bestyrelsens beretning for Lokalforeningen - særligt om valgkamp osv.
Spørgsmål til konflikt. Hvad gik den ud på?
Anders: Uenighed om hvordan Alternativet kommunikere ud i pressen.
Jarl: Hans på den ene side og Ditte og Jarl på den anden side.
Lotte Haubro: Dittes indlæg i DGO: Noget af det mest idiotiske hun har set i politik. Vi må se at komme til bunds i det. Man går ikke ud i pressen og siger at der er andre der er dygtigere end mig.
Hans: Jeg har offentliggjort noget privat og det må jeg gerne ifølge Alternativets regler. Jeg har løbet sololøb fordi de andre stod stille. Jeg kæmper videre uanfægtet det der er sket her i Alternativet. I skal ikke forhindre mig i at ændre verden som jeg gerne vil gøre det.
Jannik: Jeg er menig medlem ig nederst på listen. Jeg undrer mig som almen medlem at det gik så fredeligt. Der manglede dialog. Referer til Uffe. Organisationen skal kørers op.
Svend: Dyrehavegård og bogen. Det skulle Hans have fortalt os andre. Den havde jo væsentlig politisk betydning.
Lotte: Vil gerne høre Ditte og Jarls overvejelser omkring det Hans siger. Jeg vil gerne tilføje at det er politik. Der er kun en der kan vinde. Derfor gør man ikke noget godt ved at træde hinanden over tæerne.
Hans: Bogen kom ikke for vores ører pga forfatteren. Da bogen udkom tog hun 14 dage til Barcelona for at få fred. Hun var kun hjemme 1 dag så blev hun udsat for trusler. Ud fra Alternativets regler har jeg gjort det korrekt. Hans er overbevist om at det ville komme borgmesteren for øre hvis han delte den viden med os andre kandidater. Svært at fremstå som et samlet parti, når de andre kandidater ikke er synlige.
Ditte: Min indlæg i DGO følte jeg var en nødvendighed da jeg havde brug for at offentliggøre at Hans metode ikke var min metode og det ikke det jeg stod for. Det handlede ikke om at han var bedre end mig. For mig handler det om at føre vores politik og så er det ligegyldigt hvem der kommer ind som står for den politik. Jeg ville gerne have været mere synlig. Jeg var blevet sat i sigte at Hans ville dele ud af hans erfaring, dette skete ikke. Så pga manglende politik var vælgermøderne, hvor jeg var meget aktiv ikke så nemme. Jeg savnede i den grad politisk debat frem for konflikt.
Erik Vassing: Jeg bliver lidt træt af at høre på den her konflikt. I havde tænkt over noget med noget mægling. Hvordan er i indstillet på det? Jarl: har taget kontakt til konfliktmæglerrådet som vil tage kontakt til Hans.
Marianne: Assistance til konflikt. Man kan finde ud af at komme videre. Else Hammerick sidder med det og er dygtig. Politisk program er hamrende nødvendigt. Det sammen gjaldt også i Gentofte og andre kommuner.
Jarl: Til Lotte. kvag at jeg har små børm kommer jeg ikke til at være så meget på, hvilket jeg har meldt ud fra starten. Jeg var både formand og kandidat. Der kunne have været mere, det kunne have været bedre. Det blev surt når sammenholdet ikke var der. Hans. Det møde med borgmesteren. Vi har aftalt at holde møde med borgmesteren. Det var åbent. Hans spurgte om han kunne få referat, men Jarl ville ikke skrive, men overgive mundtligt. Hvilket Hans aldrig spurgte til.
Lotte: Jeg konstatere at i to bør have lært en hel masse. I var ikke gode nok. Vi har ytringsfrihed her i landet.
Anders: Jeg har stået på sidelinien. Konfliktens kerne; Hans debat principper var personlig kritik af fx borgmesteren. De to andre kandidater blev mødt uforberedt til vælgermøder. Ikke fair.
Hans: Ikke enig med Dittes indlæg. Jeg har ikke ført personhadsk debat.
Kirsten: Jeg var med i den allerførste bestyrelse. Vores formand dengang hed Mette. Mette og Kirsten blev interwievet af DGO. Derefter kritiserer Hans Mette i en mail til Mette. Da Hans blev kandidat trak Mette sig som formand.
Erik: I al ydmyghed. Jeg har arbejdet med konflikt i mange år og denne konflikt lyder klassisk. Man burde lave noget mægling på det.
Erik: Hvad har man tænkt sig fremadrettet! Hvordan kan man være aktiv? Jarl: Vi vil gerne komme mere ud og møde borgerne. Fx fra haven til maven. Køkkenhaver til skoler som vi kunne være en del af. Komme mere ud til medlemmerne. Hvilket måske også gør det nemmere at skrive lokalpolitik.
Anders: Vi er omkring 120 medlemmer i lokalforeningen. Glad for at se at vi er så mange (11 stk.). Det har været hårdt og det er svært at aktivere lokalt. Jeg ser gerne at der kommer flere og jeg trækker mig gerne. Bliver kun for at det ikke drukner. Gode ideer er velkomne.
Kirsten: Samarbejde med de andre kommuner er vigtigt.
Folketingskandidat - Marianne Viktor Hansen, Gentofte
Valgkredse. 8 kandidater. Mulighed for at snakke politik på opstillingsmødet til folketinget.
Hvad rør der sig i vores kreds.
Lokalafdelingerne i kbh omegn storkreds er ved at finde deres ben igen.
Anders: Kbh omegn er stor og kommunerne er meget forskellige. Alle kommunerne skal repræsenteres.
Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
Jarl har ikke fået gennemgået regnskab. Hans var kassere. Hans trådte ud og Jarl har overtaget regnskabet, men ikke nået at kigge på det. Hans: Der er ikke så mange poster. Intern revisor Peter Hvidt har godkendt forrige års regnskab. Men det har heller været fremlagt på årsmødet.
Flemming Bryde: Kan vi få udsendt godkendt regnskab med hovedposter.
Behandling af forslag fra medlemmerne
Vi skal konfliktmægle.
Valg til bestyrelsen
Hvad laver man: Vi mødes sæsonbestemt ca. 1 gang om måneden og snakker om hvad der rør sig i kommunen. Det sidste år har været præget af lokalvalg og prøve at aktivere medlemmer.
Kirsten: Vi havde et visionsmøde hvor mange deltog. Det er et problem at det ellers er svært at få dem aktiveret.
Ny bestyrelse:
Mette
Anders
Jarl
Erik
Ditte
Jannik
Valg af revisor (er)
Peter hviidt. Vi forsøger at spørge ham
Ellers bemyndiger årsmødet bestyrelse til at finde en.
Eventuelt
Anders: Er der nogen meninger om hvordan vi skal henvende os til medlemmerne. er der nogen gode ideer?
Lotte grib fat i hverdagen i lokalområderne. Lundtofte, Sorgenfri. Viser at vi har det sjovt.
Kirsten: En folder gav noget.
Anders. Substansen er vigtig.