Referat af Årsmøde!

Kære østjyske medlem!

Her følger referatet af Østjyllands Årsmøde! Til sidst i dette nyhedsbrev finder i også referatet af det konstituerende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen undskylder for den sende udsendelse af referaterne - vi håber ikke, det har været til for meget besvær for jer!


Referat af Østjyllands Storkreds’ årsmøde

Årsmødet i Alternativet Østjyllands Storkreds blev i år afholdt på Friland den 24. september. Vi underskylder for det sene udsendte referat fra årsmødet, og vi håber ikke, det har været til stor gene for nogen.
Bestyrelsen takker alle deltagende medlemmer for at have gjort årsmødedagen til sådan en uforglemmelig dag, fyldt med positive energier og spændende samtaler. Årsmødet er gået over alle forventninger, og vi håber, medlemmerne, der deltog på mødet, havde en fremragende dag!

Til de medlemmer, der ikke kunne være på Friland, kommer der her et samlet overblik over, hvad årsmødet gjorde, og hvem årsmødet stemte ind som tillidsrepræsentanter for os alle sammen i Østjylland:

Folketingskandidater
Af de opstillede folketingskandidater blev disse valgt af årsmødet til at repræsentere Alternativet Østjylland:

Bestyrelsesmedlemmer i Alternativet Østjylland
Årsmødet besluttede at give dispensation til, at flere medlemmer kunne opstille til, blandt andet, storkredsbestyrelsen. Det betød at flere medlemmer ønskede at opstille til storkredsbestyrelsen på årsmødedagen. De valgte storkredsbestyrelsesmedlemmer er:

• Monike Sommer
(genvalgt)
• Frederik Glerup Christensen
(genvalgt)
• Peder Flarup
(genvalgt)
• Ane Liebing Grøngaard
• Joan Halager-Dam
• Anders Mikkelsen
• Sarah Roued Thomsen
• Mogens Højgaard Larsen
• Mads Damgaard Mortensen
(suppleant)

Konflikmæglingsrådet
Årsmødet valgte denne kandidat til konfliktmæglingsrådet:

 • Thor Clasen Jonasen
 • Mogens Højgaard Larsen
  (Suppleant)

Ombudsrådet
Årsmødet gav dispensation til, at kandidater til Ombudsrådet kunne opstille på selve årsmøde-dagen. Årsmødet valgte denne kandidat til Ombudrådet:

 • Jesper Arbo Kristensen

Politisk Forum (POFO)
Der var kun én enkelt opstillet til Politisk Forum for Østjyllands Storkreds, og han blev også valgt af Årsmødet:

 • Jon Skjerning-Rasmussen

Revisorer
Årsmødet valgte også et par revisorer af Storkredsen. De to valgte revisorer er:

 • Thor Clasen Jonasen
 • Henrik Hjortshøj

Vedtægtsændringer
Der blev fremsendt 3 vedtægtsændringsforslag til afstemning på årsmødedagen. Det var ændringsforslag 3, der blev vedtaget af årsmødet. De tre vedtægtsændringer ligger på Alternativet Østjyllands årsmøde-hjemmeside.


Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Umiddelbart efter Årsmødet på Friland konstituerende Alternativet Østjyllands Storkredsbestyrelse sig. Der skulle vælges disse poster:

 • Forperson
 • Næstforperson
 • Bestyrelsesrepræsentant i Politisk Forum
 • Kasserer

De valgte til posterne var enstemmigt:

 • Monike Sommer
  (Forperson)
 • Ane Liebing Grøngaard
  (Næstforperson samt repræsentant i Politisk Forum)
 • Mogens Mikkelsen
  (Kasserer)

Den nytrådte bestyrelse håber på et godt samarbejde internt i bestyrelsen, men ikke mindst også med de lokalforeninger, vi repræsenterer. Den nytrådte storkredsbestyrelse håber på at kunne komme mere ud i storkredsens lokalforeninger i det kommende år – og støtte lokalforeningerne med KV17-arbejdet.


De grønneste hilsner
Alternativets Storkredsbestyrelse Østjylland

1 Synes om

Tak for referatet. Der har dog sneget sig en lille fejl ind med mit efternavn i listen over folketingskandidater. Mit rigtige navn er Hans Christian Molbech .