Referat af årsmøde den 7. juni 2017

 1. juni 2017
  Referat af årsmøde Alternativet Thy-Mors.
  15 deltagere.
  Aase S. Hansen, forperson, gennemgik dagsordenen for årsmødet.

 2. valg af dirigent, referent og stemmetæller.
  Christian Nereus valgt som dirigent
  Joachim P. Kjeldsen valgt som referent
  Jens Peter Jensen (Mors) valgt som stemmetæller

 3. Bestyrelsens beretning, fremlæggelse af regnskab. Godkendelse.

Aase fremlagde bestyrelsens beretning.
Et aktivt år. Været flittige. Eksisteret i et år og fire måneder. Ca. 75 medlemmer. Involverende. Åbne bestyrelsemøder, POLA’er- et grønnere Thy i ydby og socialpolitisk POLA på gymnasiet i sidste uge.
Aktive på facebook – side og gruppe. Nyhedsbreve via mails løbende. Har også haft et opstillingsmøde. Kandidater er Joachim, Jens Ole, Gustav og David (som ikke er til stede).
Alternativet værdier, som vi i vores drøftelser og vil leve op til. Empati, humor, ydmyghed, generøsitet, mod, gennemsigtighed. Debatdogmer – lytte mere end taler, nysgerrige. Vil gerne indrømme, når tager fejl en gang imellem, og hvis der er noget, vi ikke kan svare på. Argumentet er det, der tæller. Klimakrisen, empatikrisen og systemkrisen (bureaukrati muligheder for at tænke nyt, få indflydelse). Bryder os ikke så meget om symbolpolitik, men vil prøve at få bundlinjerne til at balancere.
På vej ind i valgkamp. Indledt teknisk valgforbund med SF og Enhedslisten. Kort diskussion og forklaring af, hvordan valgforbund fungerer. Orientering om, at Soc. Dem. Også har henvendt sig, men fået et nej tak. SF, EL og ALT har aftalt at mødes om afledte poster i diverse udvalg, råd og nævn udenfor kommunalbestyrelsen.

Regnskab. Indtægter 5.100.
Udgifter 1.720 – møder, forplejning.
Modtager 500 kroner i måneden fra landssekretariatet. (forhøjet 100 kr. i forbindelse med Alternativets Årsmøde i Odense).
6.305 kr. for at føre valgkamp for.
Gustav forklarede kontingentmodellen i partiet.
De deltagende bestyrelsesmedlemmer underskrev regnskabet.

Rejst spørgsmål ifht. om medlemmer kan donere penge til fx valgkamp. Evt. at Ove stiller mobile-pay nummer til rådighed, som der så kan overføres fra til foreningens konto.
Donationer over 1.000 kroner = at skal offentliggøres. Opslag på facebook-side. Bidrag til valgkamp.
Kort diskussion om, hvor mange valgplakater, der egentlig skal til. Opfordring til at bruge de små plakater (Der er også Alternativet). Farven er så stærk. Behøver ikke ofre så meget på mange valgplakater.
Når Radikale ikke stiller op, kan godt være lidt taktisk ifht. placering af plakater ved skoler/friskoler. Tror det godt kan betale sig at hænge op i de små landsbyer – der står de mere frem end i Thisted.
400 plakater er måske ikke nok.

 1. Vedtægter – ændringer fra landsmødet
  Vedtægter kan godt dække over både en lokalkreds og en kommuneforening. (to kommuneforeninger og én lokalkreds). Morsø vil pt. ikke etablere kommuneforening for Morsø kommune og stiller derfor heller ikke op til kommunalvalget. Lokalkreds har indstillingsret til folketingskandidater.
  Ændring i vedtægter. Nu er du kun forperson fra lokalbestyrelser, der ikke kan stille op som kandidater. Før var der både kasserer og næstforperson.
  Digitale afstemninger og valg internt i partiet er skrevet ind i vedtægterne. Ikke aktuelt endnu, da systemet ikke er oppe at køre.
  Ordet ’Kommuneforeningen’ kan give associationer til Kommunernes Landsforening.

 2. Valg af spidskandidat.
  Lidt diskussion om fordel ved at have en spidskandidat.
  Ingen topstyring. Hver enkelt kandidat hver sine måder at sige og drøfte tingene på. Det skal der være plads til.
  Ingen steder, der skal cleares debatindlæg mv. med. Kort rids af partiets debatdogmer.
  Joachim valgt som spidskandidat. Ingen andre, der stiller op. Ifølge vedtægter, er der krav om skriftlig afstemning.
  Enstemmigt. 15 stemmer.

 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  Jette, David og Eskild på valg. + suppleanter og revisor.
  Jette opstiller som suppleant. Jens Chr. Vil også gerne være suppleant. De to er valgte.
  Til bestyrelsen: Gustav opstillet og valgt. Annie Margon opstillet og valgt. Christian opstillet og valgt.
  Jens Ole Hald genopstiller og genvalgt som revisor. Jens Handrup valgt som anden revisor.

 4. Opstillingsmøde slutningen af august. Snak om kandidater og kandidataspiranter. Godt at fordele opgaverne på så mange hænder som muligt.

 5. Eventuelt
  Lidt oftere prøve at få fat i de mange medlemmer, som ikke kommer til møderne. Hvis man giver alt mellem 20 og hundrede kroner om måneden, hvad kan vi så gøre for, at folk har lyst til at komme. Uffes møde til oktober og muligheden for at involvere flere medlemmer/unge i planlægning og gennemførelsen af det besøg. Badges. I was here. Klistermærker. Noget der kommer ind på bevidstheden hos folk – føle med i gruppe. T-shirts mv., som allerede kan købes gennem Shåppen.
  Flemming nævnte grafik for medborgerlisten, som eksempel på noget, der fænger.
  Forslag om at lave et udvalg med ansvar for praktisk arbejde i forbindelse med valgkampagne. Nogen til at løse de opgaver, som opstår undervejs. Sekretariatsfunktion for kandidater. Styr på kalender, aftaler mv.
  Forslag om, at Aase er naturligt koordinator. Brug for yderligere to-tre andre, der hjælper. Understregning af, at kandidater ikke skal bruge tid på at sætte plakater på.
  DSC
  Konstituererende bestyrelsesmøde. Indkalder inden sommerferien.

Medskribenter på valgprogram.
stinneholt@mail.dk
kwissendorf@gmail.com
c.nerius.g@gmail.com