Referat af årsmøde 28/1 2019

Referat af årsmøde 28/1 2019

 1. Valg af dirigent
  Jørn Simonsen blev valgt
 2. Sang.
  Hanne Stender Damkjær har skrevet sang, som vi afsang.
 3. Valg af stemmetæller og referent.
  Henning Madsen blev stemmetæller og Marianne Ammitzbøll blev referent.
 4. Bestyrelsens beretning:

Forpersonens beretning årsmøde 2019
Kære alle sammen, det har været et meget spændende og udfordrende år for bestyrelsen. Vi gik fra at være en ny lokalforening med kandidater til byrådet, grøn campingvogn og lyst til at gøre os synlige ved aktivisme og kampagner – over en valgkamp med alt hvad det indebærer – og så til at få et mandat i byrådet. Det var stort, at det lykkedes. Der sidder nu ialt 20 Alternative byrådsmedlemmer rundt i 15 kommuner i hele landet. På trods af sager med dårlig omtale i medierne lige op til valget, fik Alternativet sat sig selv på landkortet, og kan nu være med til lokalt at påvirke beslutningerne ved at vise rundt omkring, at Alernativet politikere har noget på hjerte og fornuften i behold, kan vi derved vinde respekt for vores politik. I 2018 har bestyrelsen primært lagt sine kræfter i at samarbejde med Mira om, hvordan vi lokalt skulle udfolde Alternativets politik her i Skanderborg Kommune. Vi har haft færre bestyrelsesmøder end året før. Til gengæld har bestyrelsesmedlemmerne aktivt deltaget på møder med Mira, hvor vi sammen har fundet frem til vores holdninger til de punkter der var til behandling på byrådsmøder m.m. Det har været meget lærerigt for bestyrelsen. For mig som forperson har det givet meget mere viden om, hvordan det politiske arbejde i vores kommune kører. Fra at stå med en fornemmelse af, at der var nogle ting der burde køre bedre f.eks. i forhold til åbenhed og demokrati, har vi nu fået mere direkte indblik i, hvad det er som rører sig, både internt i et byråd ledet af Jørgen Gaarde og i forhold til den måde administrationen af kommunen ledes. Det har vist os, at der er brug for os i skanderborg Kommune. Der er brug for nogen som vil holde øje med, at borgerne har reel indflydelse, der hvor det bliver sagt at de kan få indflydelse. Der er brug for nogen, som vil holde den konstruktive tone og spille bolden frem for personen. Der er brug for mod og nytænkning på mange områder: lad mig bare nævne skolepolitik og miljøbeskyttelse. Noget kan kommunen selv beslutte og andet er bestemt af folketinget. I Alternativet mener vi, at vi har en opgave i at melde tilbage opad, når nationale regler ikke fungerer lokalt. De skal ikke have den undskyldning, at de troede det fungerede godt. Derfor fremsætter vi på onsdag på byrådsmødet sammen med Enhedslisten forslag om, at at byrådet skal rette henvendelse til Folketingets miljø- og fødevareudvalg vedr. Miljøgodkendelser på landbrugsområdet. Det er nemlig sådan i dag, at kommunen er nødt til at give godkendelser til landbrug blot reglerne for staldanlæg er overholdt. Der gives ikke mulighed for at sige nej eller stille krav af hensyn til natur, drikkevandsområder, infrastruktur, naboer m.m. Vi ønsker reglerne skal give bedre muligheder for at træffe helhedsvurderinger der tilgodeser alle berørte parter. Dette forslag er fostret i Alternativets bestyrelse og Mira tog det videre til Maria Temponeras fra Ø, der ønskede at være medstiller på det. Vi er meget spændte på reaktionerne på onsdag. Vi er nødt til at turde tage tæskene og latteren og have mod til at sige de upopulære ting. Det er sådan vi rykker holdninger også her lokalt. Alternativet har allerede sat sine fodaftryk i kommunen. Jeg vil lade Mira fortælle mest om dette , men lige nævne at det udvalg for bæredygtighed og cirkulær økonomi der kører for øjeblikket er opstået pga. Alternativet. I al beskedenhed var det en ide jeg fik, da jeg stillede op til byrådet. Den blev debatteret i bestyrelsen og vi fandt den værdig at gå videre med. Det blev drøftet på et møde som Alternativets 3 byrådskandidater havde med Jørgen Gaarde før valget og blev derefter en realitet på konstitueringsnatten. Jeg er glad og stolt over at have bidraget med dette.

Bestyrelsen har været på kampagne til landbrugets dag, hvor vi deltog sammen med stofgrisen Øffe Elbæk. Øffe har størrelsen som et slagtesvin på 6 mdr. Han står i et bur der er større end den plads, som et svin på
hans størrelse har krav på som minimum i stalden. Dette har givet anledning til gode snakke og vi håber, at vi har givet folk noget at tænke over. Vi deltog på Black Friday i efteråret, hvor vi afholdt Green Friday. Vi stod med en bod med ting, som vi gav væk. Vi fik hjælp fra gode mennesker, der kom med ting til boden eller stod i den. Det var en stor succes, vi fik mange gode snakke og fik næsten ”udsolgt”
Vi har skrevet læserbreve og debatteret på Facebook og vi synes selv, vi har været omkring mange ting. Måske ikke så aktive i forhold til selve foreningen som vi gerne ville, men vi har dog arbejdet for Alternativet.

Vi står foran et vigtigt valg. Det er måske det vigtigste valg nogensinde for vores fælles fremtid. 2019 kommer til at handle meget om valget i bestyrelsesregi. Vi har ansvaret for at koordinere ophængning af valgplakater i kommunen. Vi skal også ud og være aktive på gaden, når valget udskrives. Vi får derfor brug for jeres hjælp. Der er brug for hjælp til følgende:

 • Ophængning af valgplakater – dette koordineres på den måde, at vi mødes hos Jørn simonsen, hvor Alternativet er vært for morgenmad. Herefter bydes der ind på ruter og hold og vi kører ud med en flok af kandidaternes plakater. Hvert hold får plakater med for alle kandidaterne i storkredsen, så de kommer til at hænge blandet. Til kommunalvalget tog det ca. Et par timer for hvert hold at få hængt deres plakater op. Vi ved endnu ikke hvor mange plakater der bliver i alt, men hvis vi er folk nok, bliver det en overskuelig og sjov opgave. Vi kan håbe på at vejret når at blive lidt varmene inden valget udskrives. - Chauffør evt. Med trailer - Lån af stiger - Praktisk i forhold til mad og oprydning m.m. - Kampagner på gaden - Ideer og hjælp til øvrig valgkamp.

Det er spændende at sidde i bestyrelsen. Jeg har været med fra starten og har siddet med 3 forskellige bestyrelser. Det er klart at det kan være udfordrende at finde kompromis´er, men det har altid været en glæde at være med til at arbejde for en grøn og menneskelig fremtid. Det er berigende og inspirerende at lære nye mennesker at kende og udfordres på et nyt område: nemlig Alternativ politik. Derfor vil jeg håbe, der er nogle af jer som har mod på at gå ind i bestyrelsen. Vi gør en forskel i Skanderborg og vi er på den måde med til at gøre en forskel for Danmark og for verden. Vi må ikke give op og tænke, at det ikke nytter noget. Jeg tror at det nytter og at vi er en del af noget større, som ikke lader sig standse.
5. Miras beretning fra byrådet. Se Miras nyhedsbrev fra december.
6. Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse.
Kasseren, Karen Rasmussen, fremlagde regnskab og budget, som blev vedtaget
7. Behandling af forslag fra medlemmer
Der var ingen forslag
8. Valg af bestyrelse:
Hanne Stender Damkjær, Karen Rasmussen, Nikoline Erbs Hillers Bendtsen og Marianne Ammitzbøll Madsen blev valgt.
9. Valg af revisor
Jørn Simonsen blev valgt.
Evt.
Bestyrelsen laver forslag til ændring af vedtægterne vedr. revisor.