Referat af åbent bestyrelsesmøde i Alternativet Frederiksberg, mandag d. 5.11.2018

Til stede:
Jonas, Leyla, Mia og Marianne

Ordstyrer: Jonas
Referent: Mia

Økonomi:

 • 20.000 på kontoen lige nu.
 • Hvis vi vil have nogle meget billige lokaler, så kan det måske lade sig gøre.

Kommunalbestyrelsen:

 • P-afgifter skal sættes op – vores indsats!
  • Mange af de her penge går til staten.
 • Hospitalsgrunden

Årsmøde/generalforsamling:

 • Tirsdag d. 8. januar, evt. d. 9, hvis det er bedre ift. lokaler.
 • Jonas hører med Søren vedrørende lokaler
 • Det økologiske væksthus er øverst på listen.

Nyhedsbrev

 • Vi skal have sendt nyhedsbrev ud med indkaldelse til årsmødet.
 • Jonas spørger Anne D om hun vil sende det ud.

Valgkampe 2019

 • Vi vil gerne have en repræsentant her fra Frederiksberg til at sidde med i folketingsvalgskampagneudvalget, kaldet FTV-udvalg.
  • Mia beder Anders, formand for FTV, om at skrive til Jonas, hvad det drejer sig om.
 • Hvordan kan folk/medlemmer bidrage til valgkampen:
  • Hver kandidat har sit eget team – flere kandidater har brug for flere hænder.
  • Medlemmerne kan kontakte Anders Agersnap, som er formand for FTV-udvalget i storkredsen. Han kan give opgaver eller finde nogen, som kan.

Næste møde:

Onsdag d. 05.12.2018.