Referat Åbent bestyrelsesmøde Syddjurs

REFERAT
Åbent bestyrelsesmøde i Alternativet Syddjurs
d. 19/11 kl. 19 på Grobund, Kaarsbergsvej 2, 8400 Ebeltoft
For dem der har tid og lyst er der en rundvisning fra kl. 18.20
Agenda:

 • nyt fra Torsten Gejl om Folketingsvalget
  Torsten deltog ikke. Torsten har kandidattræning mandage.
  Vi vil meget gerne have at Torsten deltager hvis vi har aftalt med ham.
  Vi planlægger med at holde møde(r) med ham i foråret.
 • hvordan hjælper vi de lokale kandidater bedst
  Line Aaen: Nyt fra valgkampen
  Planen er at være synlig fra nu af og ind til valget.
  Der var ikke noget om egentlig støtte pt.
  Øvrigt fra Folketinget:
  Julius erstatter Josefinee og kan passe Christiansborg, da han ikke opstiller og ikke skal føre
  valgkamp. Det skal de andre.
  Det er en ambition at hvort folketingsmedlem holder en orlov på 3 måneder for at give uprøvede
  kandidater mulighede for at komme i praktik.
 • nyt fra byrådet v. Mette Foged
  Kollektiv trafik:
  Norddjurs har 1 mio til at erstatte 4 mio , som tabes fra Regionen.
  Det giver Syddjurs problemer med ruter der krydser grænsen til Norddjurs.
  Planen skal gentænkes:
  Der kommer endnu mere Flextrafik; delebiler; større vægt på muligheder sammen med Letbanen.
  Analyse på vej i forhold til færgetrafik Ebeltoft Odden.
  Der nedsættes 17.4 udvalg (§ 17, stk. 4-udvalg - Wikipedia, den frie encyklopædi) vedr.
  bæredygtighed.
  Ansættelses på vej af bæredygtighedskoordinator.
  Ny udbuds- og indkøbspolitik på vej; fokus på bæredygtighed.
  Revision af spildevandsplan for Syddjurs på vej, starter med visionerne.
  Der er udfordringer i forhold til samarbejdet med Syddjurs Spildevand, herunder design af
  sparebassiner så de bidrager til biologisk mangfoldighed og rekreative formål.
  Alternativet bakker op om enhedslistens forslag om at trække anke om fredning Rodskov og
  Eskerodområdet. (Mette orienerede om at på grund af andres anke kører sagen under alle
  omstændigheder).

Alternativet har en opgave med nøje at overveje holdning til Grobunds brug at muligheden for at
blive udpeget til projekt der får lov til at bygge på strandbyggelinjen. Noget vi i andre
sammenhænge ikke ville kunne støtte.
Mette orienterede om kommunikation mellem Syddjurs Kommune og Grobund og Grobunds ønske
om at købe jord af Syddjurs.

 • hvordan kan vi bakke Mette bedre op (opfølgning fra sidste møde)
  Det kunne være en ambition at bestyrelsesmødet kunne fungere som baggrundsmøde for byrådet.
  Knud taler med Mette og Torsten og kommer med udspil til bestyrelsesmøder.
  Fremtidig fast punkt på dagsordenen: Er der nogen der har et Borgerforslag?
 • arrangementer på Djursland
  I støbeskeen hos Rød-Grønt forum.
 1. Grøn energi
 2. Kommunernes økonomi, budgetlov, finanspagt mv.
  1. 3.i Kolind, Bugtrupvej: Lars Olsen: Det forsvundne folk. Om manglen på beskrivelse af

arbejderklassen, folk med hårdt fysisk arbejde oma. Se f.eks. Trygheden der forsvandt: Lars Olsen giver stemme til Danmarks glemte folk • POV
der-forsvandt/.

 • nyhedsbrev
  Mette vil gerne lave nyhedsbreve og slå det op på Facebook.
  Mette har adgang til at lave opslag på Alternativet Syddjurs’ side.
  Så skriv til hende hvis I har noget I mener er relevant.
  Referatet skal ud senest 1 uge efter mødet sammen med nyhedsbrev.
  Indkaldelse (evt. med nyheder) er ude senest 14 dage før kommende møde.
 1. Event på Alleos
 2. Nyhedsbrevet gennem Dialog
 3. Opslag på Facebook
 • MobilePay
  MobilePay sættes på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde. Kennet har måske noget klogt at sige
  om det?
 • næste møde
  Se tråd med Knusd forslag, måske søndag aften d. 27. 1. Sted ikke fastsat.
 • evt.
  Knud har lavet et forslag til brug af satspuljemidler om generationssamarbejde.
  Det er bragt videre i systemet hos Alternativet.
  Lidt om muligheder og udfordringer ved brug af LAG-midler.
  Knud anbefaler på det kraftigste:
  Den alternative sommerhøjskole (uge 28). Hardcore alternativ planlægning…
  I udsøgt grad tillidsbaseret.

Jakob:
29. 11. i Mørke, Møde om baggrunden for serien Lys I Mørke.(Jeg husker ikke hvor – Jacob eller
Maria må være leveringsdygtig det er annonceret i kirkelig regi).
Mørke er ramt af tilflytning og har udfordringer vedr. børnepasning.
Ligner udfordringerne i Hornslet.
Alternativet Syddjurs vil gerne købe en folkeaktie. Vi opfordrer medlemmer til at betale et valgfrit
beløb til Jakobs MobilePay (24 65 14 07, mærket Grobund.
Knud:
Foreslår at vi planlægger med bestyrelsesmøde på Den økologiske Landbrugsskole.

Lars