Referat, åbent bestyrelsesmøde Gladsaxe 30.07.18

Kære alle medlemmer i Alternativet Gladsaxe
Her er vedhæftet referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Sæt kryds i kalenderen d. 8. september, hvor vi mødes til lokalforeningens sommerfest. De, der har mulighed for det, tager forinden til den store klimamarch i Kbh.

sommerhilsner, bestyrelsen180730Referat.bestyrelsesmøde.Gladsaxe.pdf (451.5 KB)