Referat Åbent bestyrelses møde 29-04-2019 Roskilde

Referat fra Bestyrelsesmødet d. 29-04-2019

Punkt 1 spisning

Punkt 2 Mødeleder og dagens referent

Mødeleder; Tirsa. Referent; Sussie

Punkt 3 Kort guidet meditation v. Thorvald

Punkt 4 Godkendelse af dagsorden

Pkt. 6 ændres til valg af ny kasser. Øvrige punkter godkendes.

Punkt 5 Godkendelse af referat fra sidst

Godkendt.

Punkt 6 Økonomi- status, -> ændres til; Valg af ny kasser

Sussie Nøhr valgt J

Punkt 7 Kommunikation med medlemmerne (hvordan, hvornår og hvor meget)

Nyhedsbreve sendes via Alle Os; guide findes på Alle Os i håndbog til bestyrelsesarbejde, Alternativets IT, udsendelse af nyhedsbreve mm.

Et hvert bestyrelsesmedlem må gerne lave udkast til nyhedsbrev og sende rundt til bestyrelsen med besked om, at det udsendes på en given dato. De øvrige bestyrelsesmedlemmer har så mulighed for at komme med ændringsforslag.

Det tilstræbes at der ikke sendes for mange vedhæftede filer med ud.

Punkt 8 Igangværende aktiviteter

  1. maj afholdes valgfest på Gimle (såfremt valget udskrives til afholdelse 26.maj) med Uffe. Christian tager med Ung Energi og Uffe på Risø til rundvisning, spiser frokost på INSP, afslutter med fest på Gimle. Valgfesten er 15. dag i valgkampen, så hvis det ikke bliver 26. maj bliver det en anden dag….

Amalie vil gerne lave udkast til plakat ud fra de informationer vi har pt.

Ophængning af valgplakater står for døren, Saschas kampagneleder Jens har planlagt ophængning lokal, Dan Lundsted fra storkredsen koordinerer ophængning af EP-valgplakater.

Punkt 9 Ideer og ønsker + tovholder

Stand på Stændertorvet? Vigtigt at det er noget kandidaterne ønsker og har tid til at være tilstede. Flere i bestyrelsen vil gerne bakke op med det praktiske.

Begge vore lokale kandidater, Kristian Gylling og Sascha Faxe, har valgteams som styrer og støtter med valgkamp. Aller er enige om at det vil være en god idé, men ingen har overskud til at tovholder-rollen.

Kommer Rasmus Nordquist til Roskilde forud for EP-valg? Ellers påtager Sussie at forsøge at få stablet et arrangement på benene.

Tirsa foreslår efter valget at arrangerer politiske caféer med oplægsholdere, f.eks. fra POFO mm.

Efter folketingsvalget skal vi i gang med at fastlægge en kandidatprocedure.

Punkt 10 Adgang til mail, rundsending etc.

Det er ikke lykkedes at få videredelegeret adgang til mail.

Tirsa sender information til relevante personer i bestyrelsen.

Punkt 11 Aftaler til næste møde (Mandag d. 24-06-2019) Punkter, mødeleder, referent

Næste møde er 24. Juni 2019 kl. 17.30 – 20.30

Der er reserveret lokale i Byens Hus. Alle tager et bidrag med til spisning.

Punkter til dagsorden sendes til Tirsa.

Punkt 12 EVT.