Ref fællesbestyrelse 2. juni

Referat af møde i fællesbestyrelsen KBH onsdag d. 2. juni kl. 19 – 22:00

Mødeleder: Poul
Referent: Lise

Til stede på GC: Poul, Bodil, Tove, Brian, Fabrizio, Josefine, Lise
Zoom: kl. 20:30 Christina og Christian

Dagsorden:

 1. Tjek ind

 2. Fastsættelse af ny mødedato med mødeleder og referent
  Onsdag d. 16. kl. 19
  Mødeleder: Fab.
  Referat: Lise

 3. Godkendelse af referat fra d. 21. maj.
  Det er godkendt.

 4. Opfølgning på kommuneforening
  Konstituering sker snarest.

 5. Nyt fra HB
  Vi bad om afklaring på spørgsmålet om plakater og det blev et ja.
  Der laves aftaler om samarbejde snarest.

 6. Nyt fra LU
  LU’erne og kandidaterne skal lave mærkesager til KV. Det skal også på hjemmesiden, så der er deadline 7. juni. Alle er informeret.
  Det er dejligt at Birgitte er repræsentant for BR’erne, det er nogle konstruktive møder.

 7. Nyt fra KV.
  På nationalt plan får vi nogle lysende plakater.
  Der er kursus om AlleOs den nye hjemmeside d. 9. juni.
  Tjek ind for kandidater er nogle møder, hvor Brian vil deltage med teknisk support.

 8. Nyt fra LOS
  Nationalt tiltag fra HB for samarbejde mellem storkredse i hele landet, der afholdes en gang om måneden.
  Hovedtemaet var medlemshvervning.

 9. Nyt fra Aktivismecellen
  Inventarliste. Vi talte om merchandise t-shits, flag, klistermærker m.m.
  På vores drive er der en kalender over aktiviteter, demonstrationer og debatter.
  Tiltag til fredagsbar ved søen hver anden fredag sommeren igennem. Første gang 11. juni.
  Næste møde d. 14. juni.

 10. Tilbagemelding fra FTV-kandidatudvalget.
  Udvalget holder møde senere på måneden og vi får info på bestyrelsesmødet d. 30. juni. Der skal foretages valg og afstemninger til: Folketingskandidat, spidskandidat til Folketingsvalg, nye vedtægter, EU, HB og PoFo.

 11. Forslag til proces for økonomicellen
  Økonomicellen foreslår at de må træffe beslutninger for beløb under 10.000 kr. Er beløbene over træffes beslutningen i bestyrelsen.
  Alle bidrag over 21.400 kr. skal offentliggøres.
  185093 kr. er der samlet til KV21.

 12. Plakater. Tidslinje
  Præsentation af strategi. Plakaterne til fælleskampagnen sendes til tryk d. 29/6.
  Plakaterne kan deponeres på trykkeriet frem til vi skal bruge dem. Bestyrelsen godkender strategien.

 13. Opfølgning på kampagnen.
  Punktet diskuteres færdigt ved næste møde.

 14. Beslutning om ansættelse af Frederikke
  Vi har brug for grafisk arbejde til plakater, flyers og. lign. i valgkampen.
  Vi godkender Brians forslag og plan til fortsættelse af samarbejdet.

 15. Drøftelse af behov for lokaler
  Pga. tid udskydes punktet til næste møde.

 16. Evt.

 17. Tjek ud