Ref Fællesbestyrelse 19. maj 2021

Referat af møde i fællesbestyrelsen KBH onsdag d. 19. maj kl. 19 – 22:00

Ordstyrer: Tove
Referent: Lise
Til stede: Christina, Josefine, Brian, Bodil, Fabrizio, Poul, Tove, Lise
Afbud: Sanne og Christian

Dagsorden:

 1. Tjek ind

 2. Fastsættelse af ny mødedato med mødeleder og referent
  Næste møde er d. 2. juni kl. 19.
  Mødeleder: Poul
  Referent: Lise

 3. Godkendelse af referat fra d. 21. april.
  Det er godkendt.

 4. Nyt fra KV
  Vi har workshop om mærkesager og pitch på lørdag, hvor vi også filmer til medlemshvervning og deltager i klimamarch.

 5. Standard-dagsorden og procedure for nye punkter

• Samarbejde med HB. Hvad har vi brug for?
Fab bliver kontaktperson til vores repræsentant, der deltager i vores møder efter behov. Information fra HB bliver et punkt på vores fællesmøder. Når HB igen begynder at sende referater ud, kan vi også orientere os der.

• Mødefrekvens og retning for vores samarbejde og fællesmøder.
Vi er blevet færre personer i bestyrelserne og storkredsen har ryddet op i deres efterslæb af opgaver og struktur. Derfor giver det god mening, at vi mødes oftere om alt det, vi er fælles om. Der kan stadig være opgaver, vi må løse hver for sig.
Vi begynder at have mødefrekvens igen hver 14 dag og vil gerne inddrage Frederiksberg og evt. Dragør/Tårnby, hvis de igen bliver aktive der.

 1. Brug af Slack (Christina og Brian)
  Brian og Christina præsenterer deres forslag til ny struktur på Slack, der vil gøre anvendelsen mere overskuelig og brugbar. Den samlede bestyrelse synes, det er en fin plan.
  På sigt skal alle cellerne aftale, hvordan de mest hensigtsmæssigt kommunikerer mellem møderne.

 2. Status på Kommuneforeningen
  Bodil træder ind i bestyrelsen og en konstituering finder sted snarest.

 3. Status på Åbenrå 33
  Der kommer et beløb retur til LS for depositum. Vi er helt ude af Å nu. Det blev væsentligt dyrere og mere besværligt at tømme kælderen end forventet, men maleren var billigere.

 4. Orientering om demonstrationer
  Vi vil være synlige i demonstrationer, der kommer. Aktivismecellen arrangerer dem.

 5. Nedsættelse af kandidatudvalg til FTV
  Det bliver Christina, Josefine og Tove. De retter også henvendelse til Frederiksberg. Kandidatvalg planlægges til august. Her vil valg til storkredsens sidste hængepartier fx dialogråd og pofo også finde sted.

 6. GC Status og koordinering af arbejdspladser og nøgler.
  • Passer det til vores behov og bruger vi vores pladser?
  Vi bruger mødelokalerne en del og ved enkelte lejligheder skrivebordspladserne. Vi ønsker noget mere synligt, når vi nærmer os valget.

• Forslag om Democracy Garage.
Lise foreslår at folk kommer derud til åbningen, så alle kan tage stilling til om det kunne være en mulighed for os.

Fab foreslår, at vi finder et kontor, så vi kan tale og arbejde frit.
Økonomicellen diskuterer videre og kommer med udspil.

 1. Orientering om LU
  LU’erne holder faste møder igen, hver den første tirsdag i måneden. Birgitte er kontaktperson for BR’erne og samarbejder med Lise og Tove om at arrangere disse møder.
  På sidste møde blev det diskuteret, hvordan udpegnings- og valgprocessen af bydelenes repræsentanter til LU kunne være hensigtsmæssig. Det blev på mødet foreslået, at medlemmerne i bydelene skal gøres opmærksomme på, at man kan søge om at blive LU-repræsentant i sin egen bydel og at bestyrelserne afgør, hvem Å sender afsted og at repræsentanter med erfaring fra LU skal vægtes. Bestyrelsen bakker op om dette forslag.
  Kontaktperson til rådhuset omkring LU-repræsentanter bliver: 1) Tove 2) Lise

 2. Økonomi
  • Fremlæggelse af revideret budget fra Kommuneforeningen
  Fab og Brian ser videre på budgettet. Vi skal have et samlet overblik, så økonomicellen kan planlægge økonomi for KV21.

• Aftale om fordeling af betaling til husleje.
Brian sender faktura til Storkredsen.

• Håndtering af donationer i forbindelse med valgkamp og mobilepay-numre til kandidater.
Der bliver et nummer som er til alle.

 1. Evt.
  Vi siger til kandidaterne, at de kan bruge vores mobilepay-nummer til at fundraise til betaling for at forlænge buskampagnen mod Lynetteholmen.

 2. Kl. 21 - 22 Møde med Franciska. (Poul har sammenfattet punkter, vi har sendt ham på Slack)

 3. Tjek ud.