Ref bestyrelsesmøde StorkredsKBH 7.nov

Referat af møde i Storkreds KBH søndag d. 7. nov. kl. 16:30 – 17:45

Til stede: Poul, Tove, Fab, Chris (20 min) og Lise
Referat: Lise

Budgetfremlæggelse
Fremvisning og fremlæggelse.

Støtte til valgfest
På baggrund af budgetfremlæggelsen besluttede vi at støtte med penge til rengøring 1600 kr. og bruge op til 2000 kr. til at forhandle med The Van om en aftale på valgaftenen med at sætte deres vogn op.

Plakatnedtagning
Vi laver en aftale med to af vores unge ”opsættere” og med Johnny fra omegnen.

Evt.
Efter valget:

• Efter orientering om nuværende problemer med annoncering på FB, skal vi arbejde på selv at blive administratorer og Storkredsen skal have sit eget Dankort.

• Evaluere kampagneforløbet herunder afstemme forventninger med kandidaterne.

• Lise kontakter Qasam om deltagelse i konstitueringsgruppe på valgaftenen. (Fab og Lise)

• Indkalde til Fællesbestyrelsesmøde inden d. 1. december og drøfte:
o Lagerplads i GC og finde en billigere aftale. Evt. opsigelse 1. dec.
o Hvilken form for støtte ønsker vi fremover fra LS i forhold til lokaler. Evt. afstemme med andre større byer om vores behov i forbindelse med lokaler i en kommende valgkamp.

1 Like