Ref bestyrelsesmøde 5. januar 2023

Referat af bestyrelsesmøde i Storkreds KBH torsdag d. 5. januar kl. 19 – 21 ONLINE

Til stede: Poul, Josefine, Clara, Bodil , Uffe, Adam, Jan, Kristian (HB), Lise (ref)

 1. Godkendelse af dagsorden
  godkendt

 2. Godkendelse af referat
  godkendt

 3. Clara
  Meddeler at hun pga. af arbejdssituation kører på lavt blus frem til årsmødet.

 4. Meddelelser siden sidst
  Fra HB v. Kristian:
  Trine er blevet fastansat og kan bruge mere tid på arbejdet som forperson for HB.
  Den langsommelige regeringsdannelse har givet folketingsgruppen god tid til at finde fodfæste, selv om de også har haft travlt.
  Der er besluttet budget og afsat 20.000 kr. til Pride og en pulje på 50.000 kr. til lokale, som skal deles med resten af landet. Partistøtten bliver måske ca. 20.000 kr. i kvartalet til os.
  Det bliver svært for os at spare op til et folketingsvalg, så vi skal lægge et stramt budget.

 5. Nationalt kandidatråd og kandidatudvalg (Kristian)
  Nationalt kandidatudvalg er et forslag fra LOS. Sammensættes af repræsentanter fra de forskellige storkredse eller deres bestyrelser. Vi kunne starte med, at det var en af os fra bestyrelsen, der deltog. På sigt kan repræsentant(er) udenfor bestyrelsen indgå. Ideen er at skabe samling, kvalificere arbejdet og lette det for bestyrelserne. Lise træder ind i det i starten.

Kandidatrådet er for valgte kandidater.

 1. Økonomi (Jan)
  Jan kontakter Anette igen vedr. aftale og afklaring om betaling af plakater. Bestyrelsen vil gerne have vished om tilskud, inden vi betaler for regningen.
  Adams aftale med LS var at de skulle betale 15.000 kr. til valgfesten. Vi skulle ikke deles om underskuddet – det har aldrig været aftalen. Jan, Uffe og Adam tager den med LS. Fremover skal vi være skarpe på skriftlige aftaler og beder LS også være det.

 2. Udkast til dagsorden til årsmøde (se vedlagte udkast).
  Lise, Bodil og Uffe arbejder videre på udkastet og har en intern deadline, der hedder 20. januar, så vi kan se på det på det næste bestyrelsesmøde.

• Ønsker vi fremover den samme bestyrelse i storkreds og kommuneforening?
Fællesbestyrelsesmøder er en god ide.
Det kan også være en god ide at vi fylder op ved at sidde begge steder, hvis ikke der kommer mange nye opstillere.

 1. Opfølgning:
  • Lokalereservation (Clara)
  Det ser fint ud. Det vil være en fordel, at man kan se, hvem det er der har booket og til hvad. Det kan denne mulighed ikke vise til alle, men kun til bestyrelsen, der har adgang til storkredsmailen.
  Et excel-ark er også en mulighed. På Sheets kan man se, hvem der redigerer, booker og ændrer.
  Begge dele kan medlemmerne få adgang til via et link, der kan sendes ud på nyhedsbrev, kan ligge på FB osv.
  Vi ser på det og beslutter det på næste møde.

• Kontakt til vores folketingsmedlemmer og møde og indhold (Poul+Lise)
Poul taler med Chris igen og hører til hendes ide om samarbejde, som hun har foreslået på mail.

• Brunch – hvem hjælper? Bodil kontakter Kasper for hjælp, og oplyser om vores budget.
500 kr. til brunchen er ikke meget. Medlemsmødet med Anders Agersnap er rykket til den næste søndagsbrunch.
Vi skal have det på FB. Kasper kontakter Adam i den forbindelse.

 1. Status på oprydning i Liflandsgade
  Vi kan ikke vente til på søndag med at rydde det sidste op. Uffe og Adam mødes lørdag og koordinerer selv.

 2. Nytårskuren

Zoom: Josefine og Adam
Projektor: Jan
Kagebagere: Lise, Josefine, …
Bobler: Indkøbes søndag

Vi aftaler at købe evt. kabel, der kan til sluttes computere fra projektoren.
Adam skriver ud om arrangementet og efterlyser en vegansk kage.
Lise Skriver til Troels og Birgitte.

Indhold:
• Vi mødes kl. 13.
• 14.15 – 16:30 Hygge og lave vers til fællessang
• Lave lokalt nytårsforsæt evt. invitere folketingskandidat og borgerrepræsentant. (Troels og Birgitte)
• Synge på zoom med de andre. (Troels og Birgitte)
• Opslag: Adam og Clara adgang

 1. evt.
  Printer. Vi takker ja.