Reaktion på at Alternativet Aarhus mister sit mandat

Det er ikke i orden!

For 5 dage siden meddelte vores byrådsmedlem og hendes suppleant, at de havde meldt sig ind i SF og tager Alternativets mandat med sig derover. På trods af at vi i små tre år har arbejdet hårdt på at være en stærk politisk kraft i Aarhus byråd, har produceret baggrundsindsigt, oplæg og taler hver 14. dag og er kommet med udarbejdede oplæg til de årlige budgetforhandlinger i baggrundsgrupper til byrådsmedlemmet, har Gro nu valgt at tage vores mandat over til SF og sikre S & SF et flertal i byrådet. En handling som ingen havde forestillet sig ville kunne ske. En handling der er foregået fuldstændig i det skjulte, og som er forhandlet med SF inden den blev offentliggjort stort set samtidig med at Alternativet Aarhus fik besked. En form som bryder med alt, det Alternativet står for.

Men Alternativet står stadig. Vi synes, at vi har produceret en succes, og det er lykkedes at få en del Alternativistiske aftryk på både dagsordener og budgetter. Ved Kommunalvalget 2017 lykkedes det os at få næsten 5 % af alle afgivne stemmer (9.300) i Aarhus. Gro fik også et fornemt valg med 2430 personlige stemmer.

At Gro og Sander nu er blevet socialister og melder sig ind i et parti, hvor målet er et socialistisk samfund, er ubegribeligt, og en utrolig ny og stor drejning for os, der kender dem. Hvor kom det fra? Det ligger fjernt fra Alternativets politik og manifest.

Det er utrolig trist af at skulle opleve denne situation efter at have arbejdet hårdt for partiet de sidste fem år. At fratage os vores mandat, vores talerstol i byrådet og give det til et andet parti godt et år før kommunalvalget er ikke i orden. Tænk at de folk, vi har båret frem, som vi har foræret vores politiske indsats, idéer, arbejdsindsats og udspil, kvitterer på denne måde.

På trods af dette skal der ikke herske tvivl om at mange gode kræfter stadig knokler på i Danmarks mest bæredygtige parti, og vi siger det helt klart:

Der er stadig Alternativet.

Carsten Borup
Forperson for Alternativet Østjylland

Tenna Duch Schaldemose
Forperson for Alternativet Aarhus

Det er en mere end pinligt opførsel Gro og Sander har udvist. For partiet naturligvis, men langt mere for sagen og de vælgere der stemte på Alternativet.
Hvis deres, og de frafaldne folketingsmedlemmers, idealisme ikke er større kan vi klare os bedre uden dem. -Deres tid er forbi ved næste valg!

1 Synes om