Psykisk sundhed skal være gratis, det betaler sig

Forslagets tekst

Ud over de svære personlige lidelser forbundet med psykisk sygdom er der enorme samfundsmæssige omkostninger. Det drejer sig om sygefravær, tabt arbejdsfortjeneste og større udgifter til somatiske(fysiske) sygdomme.

Artikeluddrag- Information 4. september 2017.
“Siden 2008 har englændere haft adgang til gratis terapibehandling mod angst og depression. Ifølge programmets ophavsmand, Oxford-professor David Clark, er det både godt for patienterne og for samfundet, der sparer milliarder i tabt arbejdsfortjeneste, overførselsindkomster og sygehusudgifter. Han mener, den danske stat med fordel kan kopiere den engelske model, og flere danske eksperter giver ham ret.
»Udover at være godt for patienten viser vores beregninger, at det samfundsøkonomisk er en rigtig god forretning at tilbyde gratis psykologisk behandling til alle. Vestlige staters udgifter til ubehandlede mentale sygdomme er så høje, at det simpelthen er billigere at behandle dem. Det viser vores forskning i England, og jeg kan ikke se, hvorfor det ikke også skulle være en god forretning i Danmark,« siger Clark til Information.”

Den engelske model med gratis terapi viser sig at være økonomisk selvbærende og reducerer selvfølgelig de massive menneskelige lidelser der overgår de berørte og deres familier.

Der skal hurtigst muligt oprettes et lignende tilbud i Danmark. I første omgang skal der i folketinget afsættes midler til en undersøgelse af det britiske tilbud og et overslag over økonomi, udfordringer og fordele ved et tilsvarende dansk tilbud.

Udfordring forslaget skal løse

Der er flere hundrede tusinde danskere der lider af depression, angst m.m. Det giver dårlig livskvalitet og er skidt for samfundsøkonomien.

Potentielle ulemper ved forslaget

Mange vil have den holdning at det er eget ansvar at undgå at blive syg. Der er mangel på hænder/hoveder både i psykiatrien og i form af psykologer der nok er første frontlinje i at stoppe psykiske lidelser i at udvikle sig til noget der kræver behandling med medicin.

Forslagsstillere

  1. Jes Normann Nielsen

Status på forslaget

Status: Idéer til forslag

Forslaget er under udvikling. Når det er færdigudviklet, kan forslaget skrives færdigt og komme i høring. Du kan debattere og følge forslaget på Dialog.

8 Likes

Helt enig! En af de største udgifter, som ikke uddybes her, er at grundet betaling, samt tabu, går rigtig mange med deres sygdomme i årevis og det vil sige sygdommen forværres og fraværet kommer i den anden ende til at vare det længere, og dermed stiger udgifterne. Noget der kunne være taget i opløbet over et par år, bliver for nogle til et livslangt sygdomsforløb, fordi sindet er blevet så skrøbeligt, at det ikke står til at redde, endnu flere udgifter. Det er tragisk på alle måder, at der er ikke er blevet gjort noget ved det her forlængst.
I forhold til udfordringen, så er det klart, at vi alle har et ansvar for vores eget velbefindende, men når skaden er sket, bliver det samfundet, der betaler prisen ligegyldig hvordan man vender og drejer det. Så løsningen vil stadig være relevant for både den enkelte og samfundet.
Vil meget gerne bidrage, hvis du er interesseret

1 Like

Jeg er også meget enig og tilbyder gerne at være medstiller af forslaget.

1 Like

Hej Rebecca

Bidrag endelig, med formulering, idéer til gennemførelse, m.m. Det er noget vi skal udvikle sammen for at stå stærkest muligt om det bliver til et lovforslag :slight_smile:

2 Likes

Hej Lisbeth

Herligt, kom også gerne med idéer eller argumenter der kan gøre forslaget bedre, klarere og stærkere :slight_smile:

1 Like

Ja Fordi det vil gavne samfundet på længere sigt. Psyke og krop høre sammen og fungere bedst i balance.

3 Likes

Se i første omgang følgende links:
For en samlet oversigt over mine indlæg om dette emne henvises til:
https://dialog.alternativet.dk/search?q=psyk%20user%3Alisbethraun

Se også
Hej Lisbeth

Tak for din mail. Jeg er enig i, at det vil være rigtigt godt at give alle
gratis adgang til psykologhjælp.

Mvh Rasmus

(Sendt fra min mobil)

2 Likes

Forslag fra Psykiatrifonden:

Ifølge Psykiatrifonden beskriver WHO psykisk sygdom som det største sundhedsproblem i Europa. Og psykisk sygdom har store omkostninger - både for den enkelte og for samfundet: https://www.facebook.com/psykiatrifonden/app/214259222113859/?hc_location=ufi

Se også:

https://www.facebook.com/groups/614208705349557/permalink/1110687602368329/

https://www.facebook.com/groups/771918119485800/permalink/1996394913704775/

https://www.facebook.com/groups/614208705349557/permalink/1059687294135027/


http://www.si-folkesundhed.dk/upload/kap_8_psykiske_lidelser.pdf

Konsekvenser af stress:
http://www.cabiweb.dk/media/1548/stress.pdf


Hos WHO forventer man, at depression i år 2020 vil have udviklet sig til at være verdens økonomisk set mest belastende sygdom: http://www.institut-for-stress.dk/depression

Ifølge WHO vil psykiske sygdomme som stress, angst og depression i 2020 være rykket op på andenpladsen over de mest belastende sygdomme på verdensplan.
Links:


The epidemiology of depression across cultures: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4100461/

Depression – The Global Crisis: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3573568/

Angst sender rekordmange på førtidspension:


Somatiske og psykiske lidelser bør sidestilles. Der må uddannes flere psykologer mhp at kunne tilgodese de behov vi har i vores samfund nu om stunder. Mange somatiske sygdommer er der fundet gode behandlinger på, nye behandlingsmuligheder findes konstant, og forventninger fra os borgere er STORE. Vores behov for hjælp til somatiske sygdomme falder ikke selvom der findes mange gode muligheder for at blive rask / behandlet idag i forhold til tidligere. Der dukker nye sygdomme op. Vores samfund har nu en god hygiejne og sikre på mange måde at vores fødevarer og vandkvalitet er i top. Så det er i høj grad psykiske og sociale problemer folk bliver ramt alvorligt af. Psykiske lidelser som stress, angst og ensomhed på den ene eller anden måde. Sundhed er en kompleks størrelse og vi må både styrke uddannelse indenfor feltet især psykiatere og psykologer, arbejdsmiljøet bredt set, børnene må have sikre flere rettigheder ift arbejdsmiljø i skolen / under uddannelse, et sundt måltid i skolen / børneinstitutioner hver dag kunne afstresse familier og sikre en bedre og mere lærerig skoledag… Ja jeg kunne blive ved og vil gerne være mere med i politikudviklingen af sundhedsområdet

2 Likes

Også jeg er enig i forslaget. Hvis du har brug for medstillere, Jes, vil jeg gerne tilbyde mig.

1 Like

Jeg vil også gerne være medstiller.

Jeg vil også meget gerne være medstiller.
Mvh. Lisbeth.

er dette forslag blevet besluttet ellers vil jeg gerne være medforslagsstiller