Programudvidelse til Årsmødet på søndag

Kære medlem

Bestyrelsen holdt tirsdag sit sidste bestyrelsesmøde inden årsmødet på søndag. I efterbehandlingen heraf har jeg desværre opdaget en forglemmelse i det program, jeg, på bestyrelsens vegne, udsendte i søndags.

Inden jeg kommer nærmere ind på hvad jeg har glemt, vil jeg fortælle, at årsmødet er for alle medlemmer af Københavns Storkredsforening Alternativet. Uanset om man har tilmeldt sig årsmødet eller ej inde på AlleOs.
Ønsket om tilmelding i opslaget på AlleOs kalenderen var alene begrundet i ønsket om at få en fornemmelse for forhåndsinteressen for Årsmødet. Interessen var desværre beskeden!
‘38 medlemmer’, svarende til 1,1% af foreningens medlemmer (medlemstal pr. 13/9 = 3.472), havde tilmeldt sig ved fristens udløb!

Hvad glemte jeg

Jeg glemte det obligatoriske dagsordenspunkt: VALG AF REVISOR.

Dette programpunkt indsættes som punkt nr. 9

Foreningens vedtægter er ganske klare hvad valg af revisor angår. Vedtægternes kapitel 4, der omfatter §§ 20 og 21, handler om foreningens økonomi.

§ 20 stk. 3 fortæller at foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 20 stk. 4 lyder sådan:
Regnskabet revideres af to talkyndige personer, der vælges til revisorer på årsmødet. De må ikke være medlemmer af bestyrelsen og behøver ikke være medlemmer af Alternativet.

Bestyrelsen drøftede emnet tirsdag.

Bestyrelsen opfordrer mindst to talkyndige personer til at melde sig som revisorkandidater på årsmødet.

Bestyrelsen bringer ingen revisorkandidater i forslag. Det skyldes, at den årsmødevalgte revisors opgaver er

 • at føre tilsyn med bestyrelsens økonomiske dispositioner,
 • at påse, at bestyrelsens årsregnskab er aflagt i overensstemmelse med den valgte kontoplan,
 • at saldi jf. regnskabets beholdningskonti (indståender på bankkonti) stemmer med med pengeinstitutternes årsoversigter,

populært sagt at penge og regnskab stemmer.

Årsregnskab 2016, som er optrykt og beskrevet i Årsrapport 2016, er udfærdiget på grundlag af beskedne 118 posteringer (bilag) plus nogle få årsafslutningsposteringer.

Bestyrelsen opfordrer ethvert talkyndigt medlem til at overveje at stille sig rådighed som en af de to revisorer, der skal vælges på årsmødet. Opgaven er, som det forhåbentlig fremgår, overskuelig for den talkyndige.

Undskyld
Palle Skov
forperson


Det samlede årsmødeprogram i hovedpunkter:

 1. kl. 10.00 Check-in - Hoveddøren åbnes.
 2. kl. 10.30 Velkomst v/bestyrelsen
  En repræsentant for DieselHouse giver en kort intro til huset**
  Nilas kigger forbi med en hilsen fra Hovedbestyrelsen**
 3. kl. 11.00 Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 4. kl. 11.15 Bestyrelsens beretning samt fremlæggelse af årsregnskab.
 • kl. 11.45 PAUSE
 • kl. 12.15 Hvor kan Alternativet sætte politiske aftryk?
  Forskningschef Roger Buch giver sit personlige bud på hvor Alternativet kan sætte politiske aftryk - kommunalt og regionalt.
 • kl. 13.15 Politisk indlæg v/Roger Courage Matthisen MF
 1. kl. 13.45 Forslag vedr. medlemskab af Politisk Forum
 2. kl. 14.00 Valg til bestyrelsen
 3. kl. 15.00 Eventuelt valg af to medlemmer til Politisk Forrum
 4. Valg af medlem til Evalueringsrådet
 5. kl. 15.40 Valg af revisorer
 6. kl. 15.45 En hilsen fra Regionsrådskandidaterne
 7. kl. 16.00 Eventuelt og tak for i dag