Program til Årsmødet den 18/9 2016 i København

Storkreds Københavns Årsmøde den 18. september 2016

Kl. 09.30
Check ind og udlevering af mapper

Kl. 10.00
Godmorgen, velkomst og dagens program v/ Niko Grünfeld
Valg af dirigent
Valg af stemmetællere og referent
Overraskelse

Kl. 11.00
Bestyrelsens beretning v/ Kathrine Lauritzen (forkvinde)

Kl. 11.30
Fremlæggelse af regnskab til godkendelse v/ Gitte M. Hansen (kasserer)
Valg af revisor

Kl. 12.00
Behandling og vedtagelse af nye vedtægter for Storkredsen jf. nye landsvedtægter samt indkomne ændringsforslag fra medlemmerne

Kl. 12.30
Rapportering fra Politisk Forum v/ Rolf Bjerre og Niko Grünfeld

Kl. 12.45 - Frokost

Kl. 13:30
Dialog med MF Uffe Elbæk og MF Carolina M. Maier

Kl. 14.00
Præsentationsrunde af kandidater til bestyrelsen

Kl. 15.30
Valg til bestyrelsen / Storkreds København

Kl. 16.00
Præsentation af kandidater til Politisk Forum
Valg til Politisk Forum

Kl. 17.00
Eventuelt og tak for i dag!