Program for årsmøde 27. oktober i Alternativet Nordsjællands Storkreds

Kære medlem af Alternativet i Nordsjælland!

Vi glæder os meget til at se jer alle til årsmøde i Nordsjællands Storkreds - lørdag den 27. oktober kl. 13-16 - på Frederiksborg Byskole, Carlsbergvej 13 i Hillerød.

13.00-13.45: Årsmøde med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning om det forgangne år
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg
 5. Behandling af forslag fra medlemmerne
 6. Præsentation af kommuneforeningernes medlemmer til kredsbestyrelsen
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

13.45-14.00: Pause

14.00-15.45: Valgkamps-workshop
Du vælger mellem tre caféer, som klæder dig på til forskellige aspekter af den forestående valgkamp, v. nogle af vores dygtige medlemmer :green_heart:

 • Plakater - regler, strategi og koordinering i kredsen (v. Per Hauge, Hillerød)
 • Presse, læserbreve - få værktøjer til at fodre pressen (v. Susie Cowan, Rudersdal)
 • Mobilisering af frivillige (følger)

15.45: Fælles opsamling

16.00: Tak for i dag!

Der vil være en let forplejning :peanuts: samt kaffe og te :coffee:. Vel mødt! :wink:

Kærlig hilsen
Bestyrelsen i Nordsjællands Storkreds :green_heart: