Proces til dialogmøde i Odense 9. april

Kære alle,

I morgen er der møde i Odense - og vi håber at se mange af jer til drøftelse af vedtægtsforslaget.

Da vi har utrolig meget stof at gå igennem - og gerne skal bruge tiden, hvor der er størst behov, så har jeg et forslag til proces.

Først foreslår jeg en åben kommentarrunde, hvor de tilstedeværende HELT KORT flager et og maks to temaer, som de tænker er vigtigst at fokusere på. Der er ikke krav om, at man siger noget. Indlæg af maks.1 minuts varighed, så vi ikke dræner energi fra hinanden på dette tidspunkt.

Dernæst tager vi simpelthen fat i vedtægtsudkastet fra en ende.

Vi kan forhåbentlig konkludere en af fem ting for hver stk. vi går igennem. :

  1. Den er god nok

  2. Den er uklar og vi kan rette den med det samme

  3. Den er uklar og vi kan ikke rette den med det samme (dvs. at det vil tage mere end 30 sekunder af finde en rettelse)

  4. Modellen/Løsningen er ikke god nok, men den kan justeres med det samme (på under 1 minut)

  5. Modellen/Løsningen er ikke god nok, men den kræver yderligere eftertanke

Det vil kræve disciplin og stærk fælles ledelse af processen. Men det er eneste vej igennem, at vi har nogle regler at læne os op ad.

Der vil altså være enten ingen ændringer (1) eller mindre ændringer (2,4) eller mulige ændringer, som vi kan vende tilbage til senere og som kommer på en huske-liste (3,5). Vi løser altså ikke dybere diskussioner her - men hjælper kun til at øge kvaliteten i forslaget.

Under 5 er det muligt at videreudvikle model/løsning, men også at vi finder ud af, at der skal stilles to forslag frem for ét.

Efter den øvelse (som vi nok tager et par pauser i) sonderer vi sammen terrænet og ser, hvilke vigtige udeståender, der er (3 og 5) fra ovenstående og går måske i grupper om det. Det ser vi i morgen.

Gode hilsner,

Nis

2 Synes om