Privatisering af skove

Liberal alliance har stillet forslag om, at de danske skove skal privatiseres. Et argument for det kan jo være, at sige som naturvejleder Morten DD, at det offentlige ikke har bevist, at “vi” er gode til at forvalte skovene. Indtægten kan så anvendes til andre miljøforbedringer. Et argument imod kan være, at DK vel ikke lige nu mangler penge, så hvorfor sælge ud af arvesølvet? Hvad bør Alternativets holdning være?

Jeg mener Nej, men…

Nej:
Fordi at biodiversiteten bliver bedre hvis man lader skovene stå (for sig selv / alene mv.).

Det intensive landbrug har decimeret skovene på bekostning af miljø og klima - mere skov… mere ilt.

men…:
Man kunne lade være med at køre skovene som intensive skovbrug… med økonomisk gevinst som hovedsigte (Det giver desværre skovmæssigt monokultur).

Man kunne åbne op for muligheden for at man kunne være en aktiv del af et stykke skov (hvilke slags træer ville man plante hér eller forsøg med gamle sorter), ligesom skolehaverne kan være det.

Der er bare et eller andet moralsk forkert i at tillade sig, at udlægge vores skov som urørt, når vi stadig har et forbrug af træ i vores samfund. Vi eksportere så og sige belastningen af naturen til andre lande. Jo mere vi producerer lokalt jo bedre -alt andet lige

1 Synes om

Hvis erfaringen viser at det offentlige ikke er bedre til at sikre “de tre bundlinjer” end de private hvorfor så beholde skovene på statens hænder?

Under de nuværende regler kan jeg måske se en fidus i at opretholde bynær skov på offentlige hænder, fordi det sikre en mere vidtgående offentlig adgang til skoven. Denne andgang er dog ofte på bekostning af dyr og planter, så derfor ser jeg ingen grund til at udbrede offentlig.

Skov er natur, ligesom hav, overdrev, heder, søer, marker, hegn, kyster osv. Al natur, ja, hele jorden, er fælleseje, og burde slet ikke kunne være privat. Hvis man vil høste profitten af naturen ved at dyrke jorden eller drive skovdrift, bør man leje jorden eller skoven af fællesskabet.
Mht. biodiversitet, skal den ikke sikres gennem privatisering af natur, men gennem ændringer i den offentlige forvaltning.
I en privat skov er adgangsretten for almenheden begrænset. Man må ikke færdes uden for stierne, man må ikke færdes om natten, man må ikke plukke noget osv. Mads har ret i, at det også udgør en belastning for offentlig skov, at man må det. Det er korrekt. Specielt når gæsterne plukker eller tramper uden omtanke. Men belastningen er forsvindende lille sammenlignet med gevinsten såvel rekreativt, som uddannelsesmæssigt. Hvor der ikke skal tages særlige hensyn, bør natur være frit tilgængelig.
I øvrigt er jeg enig med Mads i, at produktion bør være så lokal, som muligt, og derfor er der intet forkert i, at noget skov drives som produktionsskov, og ikke som biologisk reservat.

1 Synes om

Spørgsmålet er vel hvordan “gavn” skal forstås, når det skal være til “gavn” for skatteyderne. Det er vel denne tolkning, der er resulterer i skovdrift, rekreative hensyn osv, som hidtil er gået ud over biodiversiteten. Biodiversitet stiger jo hvor der sker rod og forstyrrelser, hvilket ikke nødvendigvis er kønt i alles øjne: