Prioriteringsspillet er et demokratisk værktøj

Vi er glade for det er blevet så flot og godt!

Alle kan være med til at spille - og de bliver grebet af det


Importeret fra: https://odsherred.alternativet.dk/aktuelt/nyt-fra-os/prioriteringsspillet-er-et-demokratisk-vaerktoj