Pressemeddelelse fra Alternativet Samsø

Kære medlem af Alternativet Samsø

Vi vil gerne informere jer om, at vi har sendt denne pressemeddelelse til Samsøposten i går, den 3.maj:

Alternativet stiller op til kommunalvalget på Samsø.

Alternativet Samsø har besluttet at stille op til kommunalvalget i november måned i år.
Foreløbigt ønsker to personer at opstille: Torben Smith Sørensen og Nanna Salicath. Vi ønsker naturligvis endnu flere kandidater, og vi forventer at afholde opstillingsmøde inden sommerferien.
Bestyrelsen er derfor i fuld gang med at færdiggøre oplægget vedr. mærkesager til det kommende valg.
Oplægget udarbejdes ud fra resultaterne af de møder om Alternativet Samsøs politik, der har været afholdt for medlemmer og bestyrelse siden oktober 2016.
Herefter bliver der indkaldt til endnu et medlemsmøde, hvor mærkesagerne skal udvikles og suppleres yderligere af medlemmerne.

Hvad brænder vi for? Vi er først og fremmest et grønt parti, der meget gerne ser mere vild natur, økologi og bæredygtige løsninger på Samsø. Men vi ønsker også at sætte fokus på den sociale bæredygtighed: et godt børne- og familieliv på Samsø - med alt, hvad det indebærer, fokus på de, der af en eller anden grund er udenfor arbejdslivet, og et trygt og meningsfuldt liv for de, der har brug for støtte og hjælp.

Vi synes i høj grad, at der er brug for en ny politisk kultur på Samsø - med mere gennemsigtighed, åbenhed og ”ærlig snak”. Alternativet insisterer på at føre en ”Venlig revolution”, men vi har også modet til at sige, hvad vi mener, selvom det måske ikke altid er lige ”populært”.

Også på Samsø er vi dedikerede til Alternativets værdier: HUMOR, EMPATI, MOD, GENERØSITET, YDMYGHED, GENNEMSIGTIGHED. Og vi agter at vise det – også i praksis.

Bestyrelsesmøderne i Alternativet Samsø er fortsat åbne møder, men afholdes nu under private former. Tid og sted vil fortsat fremgå af mail til medlemmerne og på Alternativet Samsøs Facebook side. Alle er velkomne.
Alle kommentarer om Alternativets politikudvikling og om alt andet er meget velkomne: Send mail til: samsoe@alternativet.dk


Som vi skriver i pressemeddelelsen, vil vi meget gerne have flere kandidater til Kommunalvalget. Og du kan sagtens nå det endnu.
Du skal vide, at kandidater til politiske hverv skal have været medlem af Alternativet i minimum tre måneder ved det opstillingsmøde, hvor de vælges af medlemmerne.
Opstillingsgrundlag for kandidater skal være afleveret til bestyrelsen tre uger forud for opstillingsmødet, og sendes videre til medlemmerne senest to uger før mødet. Vi planlægger at afholde opstillingsmøde i uge 25.

Det er dog også muligt at indkalde til et supplerende opstillingsmøde efter sommer - hvis der er en eller to, der melder sig.

Mange grønne hilsner fra Eva, Torben, Peter, Alice og Nanna