Poltisk program KV17, Alternativet København

Her lægger vi de politiske forslag op, som kan indgå i vores politiske program, som skal endeligt vedtages d. 20. juni 2017.
Alle medlemmer af Å København er velkomne til at kommentere på de enkelte forslag. En redaktionsgruppe vil efterfølgende færdiggøre forslagene.
Ved spørgsmål til processen kan du rette henvendelse til Stine Bardeleben Helles, she@stinehelles.dk