Politiske laboratorier om psykiatrien i danmark

Jeg synes det kunne være rart at få sat gang i POLA’er om psykiatrien i Danmark og få det sat i gang inden nytår 2015/16 eller senest 1. feb. 2016, således at vi forhåbentlig kan have mulige gennemarbejdede forslag til næste folketingssamling 2016/17 og om muligt før det tidspunkt og gerne også mulige forslag til her og nu forbedringer - inden for psykiatrien, som der ikke behøves lovgivning omkring.

Jeg kunne derfor godt tænke mig at spørge, om der er nogen her i Alternativ-dialog, som kunne tænke sig at være med til at planlægge en større POLA-række, i de større byer, om netop Psykiatrien i Danmark, hvor både brugere, pårørende og ansatte kunne komme og være med til at få synliggjort psykiatriens problemer og til sidst kan komme frem med forslag til en forbedring af psykiatriens opgave i at hjælpe mennesker med psykiske lidelser, samt hvordan vi kan forbedre vort samfunds måde at være indrettet på, således at der bliver færre mennesker med psykiske lidelser og helst gerne slet ingen mennesker med samfunds relaterede psykiske lidelser, hvad nok er svært at se fuldt ud som realisabelt.

Send gerne dit svar til mig på lars@lap.dk senest 20. okt. 2015

Skriv dit navn
Hvilken større by du bo i nærheden af og kunne tænke dig at være med til at afholde fysisk POLA om psykiatrien i Danmark i.

så vil jeg 1. nov. 2015 kl. 12.00 til 21,00 indkalde til et digitalt møde på facebook (som lukket gruppe), hvor vi kan komme med ideer og forslag til, hvordan vi kunne tænke os, at en sådan POLA-række kunne organiseres, sættes i gang og køre over en periode med en deadline.

For ikke at vi skal blive for mange til det digitale møde, må jeg nok sige, at det er først til mølle princippet, med prioritering i forhold til byer, hvor der mindst skal være 3 der siger ja til at ville arrangere et POLA.
Jeg forventer det højeste antal deltagere ville kunne være max. 30., for netop ikke at vi skal komme til at skrive hinanden i skærmen “snakke i munden på hinanden”.

Jeg vil kontakte jer alle, også jer der ikke kommer med i det digitale møde om POLA afviklingen, for at der om muligt kunne mødes flere fysisk den 1. nov. og derved deltage med en enkelt pc fælles.

Du er meget velkommen til at komme med forslag om, hvorledes en dagsorden til et sådant digitalt møde kunne se ud - efter din mening.

Det kunne jo være fint, om vi kunne få POLA’er om samme emne op at køre i flere byer samtidig og få dem til at køre sideløbende samtidig i den periode der er - indtil deadline, således at POLA’erne får samme udgangspunkter samtidig.

Det kunne også være fint, om vi så kunne få et digitalt POLA til at køre parallelt med de fysiske POLA’er for dem, der ikke kan være med på de fysiske POLA’er.
Såfremt det kan lade sig gøre - jeg synes det skal afprøves.

Jeg har aldrig lavet eller været med til et digitalt møde før, så skulle du selv have oplevet noget sådan, vil jeg gerne høre/læse dine erfaringer med det.

De bedste POLA-hilsner Lars Kristensen

Hej Lars.
Har du set, at der har været afholdt et POLA vedr socialpsykiatri og det er planen at der skal afholdes et mere…
Du kan finde mere herinde under socialpsykiatri eller kontakte Lea Jannerup Lie. Hun er tovholder på POLA. Således kan I måske smmenkører det hele, så vi ikke har flere POLA’ der kører parallelt, uden kendskab til hinandens outcome.

Bedste hilsner, Ulla

Hej Ulla,

ja jeg har konstateret det, problemet er blot, at socialpsykiatrien ikke er det samme som selve psykiatrien.

Socialpsykiatrien er et blandingsprodukt, hvor man forsøger at hjælpe de der får en psykisk lidelse med deres sociale forhold.

Socialpsykiatrien er ikke en egentlig behandlingspsykistri, den slags hører under regionerne.

Det er behandlingspsykiatrien jeg er interesseret i, da det er den der skaber de store problemer for psykiatribrugerne, som brugerne tager med over i socialpsykiatrien.

Psykiatriens læger viser alt for lidt initiativ til at pege på de forhold, der i vores samfundsforhold er med til at fremprovokere psykiske lidelser.

Derfor synes jeg det er problematisk at blande socialpsykiatri sammen med behandlingspsykiatrien.

Jep. Jeg er klar over den opdeling af psykiatri og socialpsykiatri.
Psykiatrien ligger under sundhedsområdet, hvor Carolina er ordfører og socialpsykiatri under det socialpolitiske område. Sidstnævnte område, er vi igang med at udvikle på lige nu.

Jeg ved, at der er stor interesse for dit nævnte område, så mon ikke der er en masse der vil holde POLA på området. :o)