Politisk Laboratorium om EU og global politik: 11. december

Kære Alternativister,

Vi har haft tre valg med succes inden for de seneste år. Kommunalvalg 2021, EU-afstemning 2022 og Folketingsvalg 2022. Lad os satse på endnu en perle i 2024. Der er brug for en alternativ stemme i fremtidens Europa - for et grønt og progressivt EU. Og I er alle inviteret med på rejsen.

Det første skridt er søndag d. 11. december kl. 11-14 på Christiansborg, hvor du er inviteret til det første politiske laboratorium i Alternativets Internationale Netværk. Formålet med netværket er at idéudvikle og skabe et fundamentet for en justering og videreudvikling af Alternativets europæiske og globale politik

I netværket skal vi både idéudvikle og inspirere hinanden. Vi vil også meget gerne kortlægge alle de gode Alternative kræfter, jeres viden og kompetencer, som vi kan trække på i processen.

Gennem en række politiske laboratorier vil vi udforme fælles platform for vores Europæiske og globale politik. Når de politiske laboratorier er ved vejs ende, er næste skridt at Politisk Forum kan bruge og lade sig inspirere af netværkets ideer i forbindelse med udviklingen af det endelige valgoplæg til Europa-Parlamentsvalget i 2024, som hvis alt går vel, kan præsenteres og debatteres på Alternativets Landsmødet i maj 2023.

Netværket er åbent for alle - medlemmer såvel som ikke-medlemmer.

Tilmelding 11. december: https://forms.gle/7E63yYzmoce9Y3gn6

Mødekalender

Søndag d. 11. december Kl. 11 - 14 (Christiansborg

  • Rammesætning: Vision og formål for netværket

  • Kortlægning af interesser, viden og kompetencer blandt os

  • Indledende drøftelser om hvilke temaer, netværket skal fokusere på

Mandag den 9. januar

Kl. 16-18 (hybrid - blanding af fysisk møde og digitalt, så flere kan være med)

Fredag d. 27. januar

Kl. 16-18 (hybrid - blanding af fysisk møde og digitalt, så flere kan være med)

Jeg har meldt mig til netværket men kan ikke komme i morgen d. 11 december.

Umiddelbart er min primære interesse det europæiske energimarked, det monetære system og forbindelsen derimellem .